Tradiční fungicid opět v našem sortimentu – Sportak EW

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené. Přestože jsou na trhu již delší dobu, jejich účinnost proti houbovým chorobám je stále na vysoké úrovni a na straně druhé jsou i ekonomicky zajímavé, neboť cena ošetření na 1 hektar je velice příznivá (poměr cena/užitek). 

Do této skupiny starších účinných látek patří i širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Tato účinná látka zastavuje vývoj patogenů inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách – působí jako demethylační inhibitor (DMI). Fungicid ihned po aplikaci na list rychle proniká do pletiv rostlin, ale není rozváděn do neošetřených částí rostlin, tj. má lokálně-systemický účinek. Jeho působení je protektivní a eradikativní.

Spektrum účinnosti prochlorazu je velice široké a nachází uplatnění při ošetření všech druhů ozimých obilnin. Výborně hubí plíseň sněžnou (Microdochium nivale), poskytuje vynikající ochranu proti komplexu chorob pat stébel, spolehlivě hubí R i W typ stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides), a to včetně kmenů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům.

Dále je vysoce účinná proti oběma braničnatkám – pšeničné i plevové (Mycosphaerella graminicola a Stagonospora nodorum), dobře působí i proti stále více se šířící helmintosporióze pšeniceDTR (Drechslera tritici-repentis) a fuzariózám. Při časné aplikaci (od BBCH 31) tlumí fuzariózy pat stébel, při pozdější aplikaci (BBCH 51-59) poskytuje dobrou ochranu proti klasovým fuzáriím a tlumí i celý komplex chorob klasů (Cladosporium spp.). V ječmeni ozimém výborně hubí hnědou skvrnitost (Pyrenophora teres) a rhynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis). Vykazuje však pouze částečný vedlejší účinek na padlí travní a rzi. Dávkování fungicidu Sportak EW je jednotné, a to 1 l/ha při sólo aplikaci. Do TM směsí s dalšími fungicidy pro rozšíření spektra účinku doporučujeme dávkování od 0,6 do 0,8 l/ha. Horní hranici dávkování volíme při vyšším infekčním tlaku patogenů.

Fungicid Sportak EW doporučujeme aplikovat v obilninách v těchto termínech:

Proti komplexu chorob pat stébel – optimální termín ošetření ozimů je od fáze BBCH 31 nebo nejpozději při prvních příznacích výskytu poškození rostlin. Aplikací v tomto období omezujeme i časné infekce padlí travního. Účinnost přípravku je významně posílena mírnými srážkami několik hodin až dní po aplikaci.

Fungicid působí spolehlivě i při nižších teplotách a je ho tedy možné aplikovat již brzy na jaře v případě časného výskytu chorob.

Pro rozšíření spektra účinku a při silném infekčním tlaku např. padlí travního či rzí doporučujeme v tomto období společnou TM směs Sportak EW + Tilt 250 EC (tj. směs prochlorazu a propiconazolu). Dávkování je závislé na průběhu klimatických podmínek a infekčním tlaku chorob, můžete např. použít dávku 0,8 l Sportak EW + 0,4 l Tilt 250 EC.

Protože se jedná o lokálně-systemickou účinnou látku je pro spolehlivou účinnost nezbytně nutné aplikovat dostatečné množství postřikové jíchy, tj. 400-600 l/ha, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé listové plochy porostů obilnin.

Ošetření ječmenů proti skvrnitostem (hnědé a rhynchosporiové) se provádí v době výskytu chorob, zpravidla během sloupkování až do fáze počátku kvetení (BBCH 31-39).

Proti braničnatkám v pšenici a triticale a komplexu klasových chorob – při výskytu těchto chorob ošetřujeme zpravidla ve fázi BBCH 39-59. V pokusech byl prokázán příznivý vliv aplikace prochlorazu na snížení obsahu mykotoxinu DON v zrně jak při sólo aplikaci, tak i při společné aplikaci účinných látek prochloraz a tebuconazole (v pokusech ČZU Praha i v praxi se osvědčila TM kombinace 0,6 l Sportak EW+ 0,6 l Ornament 250 EW).

Fungicid Sportak EW je možné kombinovat s dalšími fungicidy, herbicidy (Grodyl 75 WG), insekticidy (Alfametrin ME, Scatto), regulátory růstu (Celstar 750 SL, Proteg, Ranfor), kapalným hnojivem DAM-390 a listovými hnojivy (Thiomax, Wuxal Microplant).

V nabídce firmy Agro Aliance, jsou kromě Sportaku EW, i fungicidy Eminent Star, Chamane, Metfin, Ornament 250 EW a Tilt 250 EC. Tyto fungicidy lze vzájemně míchat a kombinovat v nejrůznějších poměrech tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašim potřebám, tj. aby hubily co nejúčinněji velice široké spektrum houbových chorob. Můžete tak postupovat od jednoho pole k druhému a v závislosti na danou odrůdu, intenzitu hnojení, sluneční expozici, vláhové poměry a hustotu porostu reagovat velice flexibilně a stanovit si obsahy účinných látek sami, a ne jak je stanovil výrobce ve svém hotovém směsném produktu.