Novinky v sortimentu firmy pro rok 2021

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2021 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili mnoho významných novinek v sortimentu přípravků.

Základní informace o nich získáte zde na našem webu, v katalogu přípravků a v plodinových letácích. Velmi se těšili na tradiční setkání s Vámi na seminářích a školeních, která probíhala v zimních, resp. jarních měsících, ale covidová situace nám to bohužel nedovoluje. Další informace o těchto novinkách získáte u našich regionálních obchodních zástupců, kteří s Vámi budou intenzivně komunikovat, aby alespoň částečně nahradili neuskutečněná školení. Stejně tak Vás budeme zde na našem webu aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty, zejména novinky.

První novinkou je nesystemický insekticid pro jarní i podzimní ošetření řepky olejky (ozimé i jarní), ozimých obilnin, jarní pšenice, bobu, hrachu, cukrovky a množitelských porostů brambor – přípravek Ravane (lambda-cyhalothrin 50 g/l). Působí jako kontaktní a požerový insekticid s knock-down efektem a relativně dlouhodobým reziduálním a repelentním účinkem. V řepce olejce je registrován v dávce 0,15 l/ha proti dřepčíkům na podzim a na jaře proti blýskáčkům, krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové. V obilninách je povolena dávka 0,1 l/ha proti mšicím, jednak na podzim, kdy jsou mšice přenašeči viróz, tak i mšicím škodícím v jarním období a na klasu. Velkou předností tohoto přípravku je jeho klasifikace na včely, tento insekticid je bezpečný pro včely při sólo aplikaci.

Významnou novinkou ve skupině fungicidů je přípravek pro aplikaci do řepky olejky – Difo (difenonazol 250 g/l). Patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin – působí na fómovou hnilobu v dávce 0,25 l/ha. Časné jarní aplikace v dávce 0,5 l/ha působí proti černi řepkové a hlízence obecné. Přípravek nevykazuje morforegulační účinky. Proto jej doporučujeme zejména do sušších oblastí, kde vlivem sucha rostliny nebudou stresovány další morforegulací nebo pro aplikaci do trpasličích odrůd. V řepce olejce jsou povoleny 2 ošetření do celkové dávky 1,0 l/ha/sezóna.

Novým přípravkem pro ošetření řepky a zároveň i obilnin je fungicid Probus (prothiokonazol 250 g/l). Patří do chemické skupiny triazolthioliny a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. Preventivní účinek vyžaduje, aby aplikace byla provedena před nebo při začátku infekce. Vyznačuje se širokým spektrem účinku. Působí proti všem významným chorobám ozimé pšenice, triticale, žita a jarního ječmene, registrován je i řepky olejky. Pro sólo aplikaci je přípravek v obilninách registrován v dávce 0,8 l/ha, v řepce pak 0,7 l/ha. Fungicid Probus doporučujeme pro rozšíření spektra účinku a k zabránění vzniku rezistence aplikovat v TM směsích s dalšími fungicidy (např. v řepce – Difo, Chamane, Metfin, Ornament 250 EW; v obilninách – Galileo, Chamane, Metfin, Ornament 250 EW apod.) v dávkách od 0,35 do 0,7 l/ha.

Rovněž významnou novinkou ve skupině fungicidů do obilnin je přípravek Galileo (tetrakonazol 125 g/l), jehož účinná látka je známa spíše ze speciálních plodin (sady, réva vinná). Poprvé bude možno tuto látku použít i v obilninách v dávce 0,8 l/ha a postupně by měl nahradit triazoly, které budou v blízké době zakázány. Tetrakonazol rychle proniká do rostlin (během 4 hodin) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných buněk. To vede k významnému stupni ochrany nejen ošetřených částí rostlin, ale i nově narůstajících částí rostlin po postřiku. Zastavuje růst mycelia patogena uvnitř ošetřené rostliny. Galileo je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové. Fungicid Galileo doporučujeme pro rozšíření spektra účinku a k zabránění vzniku rezistence aplikovat v TM směsích s dalšími fungicidy (např. Chamane, Metfin, Ornament 250 EW, Probus apod.).

Nově je registrován i fungicid Spinner (difenonazol 250 g/l) určený k ošetření cukrové řepy proti houbovým chorobám. Je to systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Registrován je v dávce 0,5 l/ha a jsou povoleny 2 aplikace během vegetace. Tento fungicid doporučujeme zejména pro druhou a třetí aplikaci, jako alternativu k Eminentu 125 ME. Oba fungicidy doporučujeme aplikovat formou TM směsi s měďnatým hnojivem Alicuprin.

Mezi herbicidy je novinkou v sortimentu selektivní herbicid pro ošetření cukrové řepy Tandem Stefes FL (ethofumesát 190 g/l + fenmedifam 200 g/l). Jedná se o dávno známou společnou kombinaci těchto dvou v řepě velmi používaných účinných látek, kterou uvádíme znovu na trh. Je to selektivní herbicid se širokým spektrem účinku, který spojuje mechanismus listového a půdního působení. Je přijímán klíčícími rostlinami, jejich kořeny a listy. Vyšší teplota a vyšší vlhkost vzduchu podporují listový účinek přípravku a současně půdní vlhkost potencuje půdní působení přípravku. Při opakovaných aplikacích a vyšších dávkách vykazuje přípravek reziduální účinek i na jednoleté prosovité trávy, např. ježatku kuří nohu a béry ve stadiu klíčních rostlin. Při opožděném plečkování nebo při jeho vynechání se projeví i reziduální účinek na později vzcházející dvouděložné plevele. Přípravek doporučujeme aplikovat v systému následných postřiků řepy v dávkách 1,0 – 1,5 l/ha v kombinaci s dalšími registrovanými účinnými látkami (chinmerak, metamitron, triflusulfuron, dimethenamid-P) vždy na novou vlnu plevelů. Maximální celková dávka přípravku v plodině je 4,25 l/ha/sezónu.

Druhým nově registrovaným herbicidem je postemergentní přípravek do kukuřice – Logano (mesitrion 100 g/l), který patří do chemické skupiny triketonů. Účinná látka mesotrion je inhibitorem p-hygroxyfenyl pyruvat dioxygenásy elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímána listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech. Tento herbicid hubí široké spektrum jedno- i dvouděložných plevelů („umí“ i některé úporné druhy jako je opletka obecná, heřmánkovité plevele, výdrol řepky a slunečnice, apod.) Velkou předností je možnost aplikace v ochranných pásmech ochrany vod, neboť pro ně nemá omezení. Registrována je dávka 1,5 l/ha pro sólo aplikaci, v TM směsích – např. s přípravkem Monsoon (1,5 – 1,7 l/ha), snižujeme dávku Logana na 0,75 – 1,0 l/ha.

Poslední novinkou je fungicid určený pro ošetření vinné révy Vincya F (folpet 400 g/l + kyazofamid 40 g/l) a je formulován jako suspenzní koncentrát. Kyazofamid působí proti oomycetám, zvláště proti plísni révové (Plasmopara viticola). Účinek je preventivní, a proto je potřeba ho použít před propuknutím napadení. Folpet je kontaktní fungicidní látka s protektivní účinností proti plísni révové. Vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a sporulaci původců houbových chorob. Fungicid je registrován v dávce 1,25 l/ha (resp. 2,5 l/ha) v dostatečném množství vody, za vegetaci je možno provést až 6 aplikací s intervaly 10 – 12 dní.

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.

Jaroslav Bašta a kolektiv pracovníků Agro Aliance s.r.o.