Eminent Star – ekonomické ošetření řepky proti chorobám

Letošní porosty ozimé řepky jsou velice slibné, a proto potřebují podat pomocnou ruku v podobě účinného širokospektrálního fungicidu. Po velmi mírném průběhu zimy je řada porostů napadena fómovou hnilobou a plísní zelnou, lokálně se vyskytují i další choroby – např. cylindrosporium nebo verticiliové vadnutí, proti kterým je nutno co nejrychleji provést aplikaci účinného fungicidu.

Unikátní složení

Tímto vysoce účinným širokospektrálním fungicid je Eminent Star (chlorthalonil 250 g/l a tetraconazol 62,5 g/l). Je to první registrovaný fungicid s kontaktní účinnou látkou chlorthalonil do řepky na českém trhu a jediný fungicid oficiálně registrovaný proti všem čtyřem nejvýznamnějším chorobám řepky. V obilninách je registrován proti padlí, rzím a braničnatkám.

Období opadu prvních okvětních lístků je signálem pro aplikaci fungicidů.

Triazol s vysokou pohyblivostí v pletivech

Tetraconazol je širokospektrální systémově působící fungicid s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, patří do skupiny triazolů, které náleží do skupiny inhibitorů biosyntézy sterolu (SBI) se středním rizikem vzniku rezistence a působící tím, že metabolickou cestou zabrání tvorbě houbových sterolů. Tetraconazol patří mezi triazoly s vybalancovaným poměrem rozpustnosti v lipidech i ve vodě tzn., že dobře překonává voskové vrstvičky na povrchu listů a buněčných membrán a zároveň se po proniknutí velice rychle pohybuje v pletivech a cévních svazcích rostlin. Vykazuje dlouho trvající ochrannou účinnost. 

Nezaměnitelná role kontaktní látky

Chlorthalonil je širokospektrální kontaktní fungicid s dlouhodobou reziduální aktivitou, náležící do skupiny fungicidů s mnohostranným působením a nízkým rizikem vzniku rezistence. Inhibuje klíčení spor a je jedovatý pro buněčné membrány hub. To pomáhá zabránit houbové infekci jako ochranná bariéra na povrchu rostlin. V současnosti je chlorthalonil velice vyhledávaným partnerem pro účinné látky s jinými mechanismy účinky (triazoly, strobiluriny, SDHI, apod.), neboť dosud k této účinné látce nebyla zjištěna rezistentní populace žádného patogena.

Jedinečná registrace do řepky

Jako první fungicid v řepce olejce je Eminent Star registrován proti jejím čtyřem nejvýznamnějším chorobám:

  • fómové černání krčku řepky (Leptosphaeria macularis)
  • hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum)
  • šedá hniloba (Botryotinia fuckeliana)
  • čerň řepková (Alternaria brassicola)

Díky účinné látce chlorthalonil vykazuje Eminent Star (jako jeden z mála registrovaných přípravků) i silný vedlejší účinek na plíseň zelnou!

Nemá morforegulační účinek

Jako jeden z mála triazolů, tetraconazol neovlivňuje tvorbu cytochromu P-450, a tudíž nevykazuje morforegulační účinek. Proto je mimořádně vhodný k ošetření nízkých (trpasličích) a středně vysokých odrůd řepky, u kterých je morforegulace nežádoucí.

Doporučení pro aplikaci v řepce

I když Eminent Star vykazuje i kurativní účinky, nejvhodnější je použití preventivní a/nebo aplikace v nejranějších stádiích vývoje chorob, jak je to rovněž v souladu s doporučeními strategie proti vzniku rezistence.           Řepku ošetřujte v dávce přípravku 2 l/ ha a dávce vody 300 l/ha. K dosažení nejlepší ochrany proti chorobám se aplikace se provádí preventivně. Načasování aplikace je závislé na cílové chorobě a infekčním tlaku. Obvykle bývá nejvhodnější dobou aplikace doba opadu prvních korunních plátků, pod kterými se v případě jejich ulpění na stonku vytváří příznivé klima pro rozvoj chorob.

Od letošního roku Vám můžeme doporučit i kombinaci Eminentu Star s fungicidem na bázi strobilurinu, tj. azoxystrobinu. Jedná se o přípravek Chamane. Vytvořením tank-mixu těchto dvou fungicidů ošetříte porosty třemi účinnými látkami se třemi různými způsoby účinku, což je z pohledu antirezistentní strategie vynikající kombinace. Do tohoto tank-mixu použijte minimálně 1,5 l/ha Eminentu Star a 0,6-0,7 l/ha Chamane. Aplikaci provádějte pokud možno na počátku aplikačního okna.

Smáčedlo chránící fungicid

Pro zajištění dokonalé pokryvnosti postřiku doporučujeme přidat smáčedlo Designer v dávce 0,1 l/ha. Toto vysoce sofistikované smáčedlo určené pro TM s fungicidy a insekticidy maximálně zadržuje postřikovou jíchu na listech, zabraňuje rozstříknutí a odražení kapek mimo listovou plochu. Rovněž vytváří „ochrannou síť“ pro fungicidy na povrchu rostlin zabraňující smyvu dešťovými srážkami, zároveň však umožňuje volný pohyb účinné látky, která tak může bez omezení penetrovat do pletiv.