Errata ke Katalogu 2024 - opravy chybných údajů

ŠIROKÉ AGRONOMICKÉ VEŘEJNOSTI SE TÍMTO OMLOUVÁME ZA CHYBNĚ UVEDENÉ ÚDAJE V KATALOGU "PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN" A PROSÍME O PŘEČTENÍ NOVÝCH OPRAVENÝCH TEXTŮ, KTERÉ JSOU V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI "POVOLENÍMI".

HERBICIDY:

Clomate, číslo povolení 4995-0:

Na str. 35 je umístěná indikační tabulka „Registrovaná aplikace“, která neodpovídá přípravku Clomate, ale odpovídá přípravku Altivate.

Již v průběhu předjarních seminářů jsme Vás ústně informovali o této chybě, správná tabulka byla ihned vložena do informačního textu přípravku umístěném na webových stránkách.

 

Kaput Green, číslo povolení 4652-1:

Na str. 55 je v tabulce „REGISTROVANÁ APLIKACE“ u indikací orná půda – strniště, ovocné sady, vinice nezemědělská půda, železnice, chybně uvedená dávka 2–9 l/ha.

V platném rozhodnutí o povolení je uvedena dávka: 2–8 l/ha.

 

Kaput Harvest TF, číslo povolení 5444-1:

Na str. 62 v tabulce „OMEZUJÍCÍ ÚDAJE“ v části „Ochranná pásma vod“ je chybně uvedeno:

„OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku/ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha.

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha.

Na str. 60 jsou v tabulce „REGISTROVANÁ APLIKACE“ uvedené indikace, které již nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedené:

Orná půda – strniště (pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté), dávka: 4,0 l/ha

a dále:

Lesní hospodářství (chemická probírka), dávka 2 ml, aplikace do záseků.

Tyto indikace již nejsou v platném rozhodnutí uvedené, a proto byly z textu trvale odstraněny.

Na str. 60 jsou v tabulce „REGISTROVANÁ APLIKACE“ uvedené ochranné lhůty, které nejsou v souladu s platným rozhodnutím:

Pšenice, ječmen, oves, hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřín je chybně uvedeno „AT“

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno: OL 2 dny

Mimoprodukční plochy je chybně uvedeno „AT“

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno: OL 5 dní

Lesní porosty před výsadbou je chybně uvedeno „AT“

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno: OL 7 dní

Na str. 62 je v části „Aplikační poznámky“ v odstavci Lesní porosty chybně uvedeno:

Dávkování: Plevelné dřeviny – 10 l/ha

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno:

Dávkování: Plevelné dřeviny – 8 l/ha

 

Toluron, číslo povolení 3891-5:

Na str. 87 je v úvodní části uvedeno:

Formulace: „tekutý dispergovatelný koncentrát

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno:

Formulace:suspenzní koncentrát

 

 

FUNGICIDY:

Domark 10 EC, číslo povolení 4388-3:

Na str. 103 je v odstavci „JÁDROVINY“ chybně uvedeno:

 „Přípravek dobře působí i proti padlí broskvoňovému. Kombinaci s Karathanem New a přípravky na bázi síry jsou možné.“

Indikace padlí broskvoňové není v platném rozhodnutí o povolení přípravku Domark 10 EC uvedená. Proto byla tato věta z textu odstraněna!

Na str. 103 je v odstavci „MÍSITELNOST“ chybně uvedeno:

„Domark 10 EC je mísitelný s přípravky na bázi síry, mancozebu, captanu, dinoacapu a listovými hnojivy Wuxal…“

Správně zní tato věta:

Domark 10 EC je mísitelný s přípravky na bázi síry, captanu a listovými hnojivy Wuxal

 

Grifon SC, číslo povolení 5605-1:

Na str. 113 je v tabulce REGISTROVANÁ APLIKACE u indikace brambor (plíseň bramborová) ve sloupci ochranná lhůta chybně uvedeno: „7“.

V platném rozhodnutí o povolení je u této indikace ve sloupci ochranná lhůta uvedeno: 14.

 

Ornament 250 EW, číslo povolení 3975-10:

Na str. 125 je v úvodní části uvedeno:

„Fungicidní přípravek k ochraně řepky proti houbovým chorobám, … chmele proti padlí, peckovin … slivoní proti rzem“.

V platném rozhodnutí o povolení není indikace chmel uvedena. Proto byla tato indikace trvale odstraněna.

Na str. 125 a 126 jsou v odstavci „SPEKTRUM ÚČINKU“ u indikací řepka, pšenice ozimá, ječmen ozimý a jarní, a peckoviny uvedené škodlivé organismy, které nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedené, a nebyly kontrolním orgánem posouzeny.

Jelikož je široké agronomické veřejnosti znám účinek této látky i proti dalším chorobám, byl text doplněn o větu:

Na základě agronomické praxe vykazuje Ornament 250 EW vedlejší účinky také proti:

 

Spinner XL, číslo povolení 5852-3:

Na str. 137 je v úvodním odstavci uvedeno:

„Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu … proti houbovým chorobám.“

A dále je chybně uvedeno: 

„Formulace: emulgovatelný koncentrát“

V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno:

Formulační úprava: suspenzní koncentrát

A text úvodního odstavce byl změně na:

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu …“

 

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz