HALVETIC

Opravdu nová generace glyfosátu s originální technologií BGT®

Výrobní skupina CIECH Sarzyna uvádí na trh inovativní přípravek na ochranu rostlin s technologií BGT® („Better Glyphosate Technology”), která umožňuje snížit dávku účinné látky (glyfosátu) na hektar na polovinu při zachování stejné účinnosti. Jedná se o první takto významnou inovaci glyfosátových přípravků za posledních 45 let. Tento unikátní glyfosát bude na trh v ČR dodávat společnost Agro Aliance, s.r.o.

Revoluční BGT® technologie

Technologie BGT® je inovativní spojení systému adjuvantů (pomocných látek) a dalších přísad zajišťující plnou funkčnost glyfosátu v jednom výrobku. Jedinečná kombinace všech klíčových složek usnadňuje přípravu postřikové kapaliny a přispívá ke zvýšení množství kapaliny zadržené na povrchu rostliny, čímž vytváří příznivé podmínky pro pronikání účinné látky a její přesun na místo působení. Díky tomu toto průlomové řešení umožňuje výrazně snížit dávky glyfosátu na hektar až o 50% ve srovnání s konkurenčními výrobky, aniž by bylo upuštěno od ověřené účinnosti.

Jak funguje Halvetic?

Glyfosát inhibuje působení, pro rostliny velmi důležitého, enzymu EPSPS syntázy (5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát), který je klíčovým enzymem v metabolické dráze kyseliny šikimové, spojené s biosyntézou aromatických aminokyselin (fenylalaninu, tyrosinu a tryptofanu).

Ve stručnosti je glyfosát vstřebáván zelenými částmi rostlin, čili listy, výhonky a dokonce i nezdřevěnělou kůrou. Šíří se po celé rostlině, dostává se k jejím kořenům a oddenkům, a způsobuje jejich odumření.

Výhody aplikace Halveticu

Snížení dávky účinné látky na hektar o polovinu při zachování polní účinnosti (stejná dávka hotového přípravku ve srovnání se standardním přípravkem obsahujícím 360 g/l).
Omezení vlivu přípravků na ochranu rostlin na životní prostředí podle předpokladů Zelené dohody a Strategie z Farmy na stůl.
Patentovaná technologie BGT® všestranně testována za různých půdních a klimatických podmínek v Evropě i ve světě.
Vestavěný systém zvlhčovačů, protipěnivých látek a síranu amonného usnadňující účinnou aplikaci přípravku, který nevyžaduje žádné podpůrné přísady, což zemědělci usnadňuje práci.
 Jarní aplikace Halveticu – likvidace nerovnoměrně vzešlého porostu máku.

Registrované indikace

Kukuřice. Zajistěte, aby aplikace v dávce 1,5 – 3 l/ha byla provedena dříve, než se objeví plodina.

Poznámky: 1. Nižší z uvedených dávek přípravku použijte na mladé semenáčky plevelů.

2. Nepoužívejte na velmi lehkých a písčitých půdách.

3. Vysévejte semena kukuřice do hloubky minimálně 2 cm.

Nezemědělská půda (tramvajové pásy, dvory skladišť, průmyslové areály, krajnice, cesty, chodníky, pěšiny, dlažby a další zpevněné nebo polopropustné plochy za účelem likvidace nežádoucí vegetace). Aplikujte dávku 4 – 6 l/ha na intenzivně rostoucí plevele během vegetační sezóny. Dávku a termín aplikace přizpůsobte podle výskytu plevelů. Pokud převažují vytrvalé plevele, doporučuje se aplikovat v druhé polovině vegetační sezóny.

Strniště (po sklizni plodiny, před kultivací). Aplikujte dávku 2,5 – 4 l/ha po sklizni na zelené a intenzivně rostoucí plevele. Před aplikací neprovádějte žádnou kultivaci, zejména při výskytu pýru plazivého. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuty minimálně 3-4 listy a vysoký alespoň 10-25 cm. Jednoleté jednoděložné plevele by měly být alespoň 5 cm vysoké a jednoleté dvouděložné plevele by měly mít 2 plně vyvinuté pravé listy.

Jabloň, hrušeň. Aplikujte dávku 4 – 6 l/ha od jara do podzimu na zelené a intenzivně rostoucí plevele. Vyšší dávku použijte na méně citlivé plevele a na plevele v pokročilejších růstových fázích.

Poznámky: 1. Před aplikací odstraňte mechanicky všechny kořenové výmladky ovocných stromů.

2. Aplikujte opatrně, tak aby postřik nezasáhl listy, výhonky a kůru ovocných stromů.

Jarní aplikace Halveticu v porovnání s neošetřenou kontrolou.

Dávka vody

Pro všechny indikované registrace je dávka vody v rozmezí od 100 do 300 l/ha.

Nižší dávky vody (100-150 l/ha) jsou příznivější pro účinnost přípravku.

Růstová fáze plevelů při aplikaci

Vytrvalé širokolisté plevele a trávy by měly být v době aplikace aktivně rostoucí, před rozkvětem nebo během kvetení.

Pýr plazivý se stává citlivým na počátku odnožování a růstu nových oddenků, obvykle když rostliny mají 4-5 listů.

Jednoleté plevele musí být v době aplikace aktivně rostoucí, s dostatečnou plochou listů na zachycení postřiku. Plevele, které se objeví po ošetření, nebudou kontrolovány.

Jednoleté trávy by měly mít před aplikací postřiku nejméně 5 cm listy a jednoleté dvouděložné plevele vyvinuté nejméně 2 pravé listy.

Následné plodiny 

Kultivaci, setí nebo sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci na jednoleté plevele a nejdříve 5 dnů po aplikaci na vytrvalé plevele.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz