Novinky společnosti pro rok 2024

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2024 Vám popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

          Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili několik významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Naše webové stránky jsou v novém designu a jsou konstruovány a přizpůsobeny i pro sledování na dalších koncových zařízeních (tablety, mobily). Jako každý rok Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produk.

První novinkou je herbicid Altivate s účinnou látkou mesosulfuron 60 g/kg. Tato účinná látka ze skupiny ALS inhibitorů zastavuje ihned růst plevelů, ale viditelné příznaky účinku jsou až za 7-10 dní po aplikaci. Toto je charakteristickým znakem sulfonylmočovin. Přípravek Altivate hubí široké spektrum jednoletých jednoděložných plevelů jako jsou chundelka metlice, oves hluchý, lipnice roční, jílky, psárka rolní a sveřepy. Dávkování herbicidu Altivate se odvíjí od doby aplikace (jaro/podzim) a spektra trávovitých plevelů, které chcete hubit.

Pro podzimní aplikaci proti chundelce metlici v ozimé pšenici, ozimém triticale a ozimém žitu je registrována dávka 100 g/ha + smáčedlo. Aplikuje se od prvního pravého listu do vyvinuté 5. odnože (BBCH 11 – BBCH 25).

Pro jarní aplikaci do ozimé pšenice a ozimého triticale proti chundelce metlici a lipnici roční je registrována dávka 150 g/ha + smáčedlo. Proti ovsu hluchému a jílkům v ozimé pšenici se aplikuje dávka 200 g/ha + smáčedlo. Na psárku polní je registrována v ozimé pšenici maximální dávka 250 g/ha + smáčedlo.

Při aplikaci herbicidu Altivate používejte vždy smáčedlo, např. Istroekol, MERO, Gondor apod.

Druhým novým přípravkem pro ošetření řepky a cukrové řepy je fungicid Spinner XL (difenokonazol 500 g/l). Patří do chemické skupiny DMI triazolů (působí jako demetylační inhibitor). Je to systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Preventivní účinek vyžaduje, aby aplikace byla provedena před nebo při začátku infekce. Vyznačuje se širokým spektrem účinku. Působí proti všem významným chorobám řepky olejky (fomové černání stonků řepky, alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná) a cukrové řepy (rez řepná). V řepce nevykazuje účinná látka difenokonazol morforegulační účinky! Je proto vhodná pro ošetření porostů v sušších oblastech nebo při jarním přísušku, kdy je regulace porostu nežádoucí.

Pro sólo aplikaci je přípravek na jaře v řepce olejce registrován v dávce 0,25 l/ha až do fáze konce kvetení. Fungicid Spinner XL také doporučujeme pro rozšíření spektra účinku a k zabránění vzniku rezistence aplikovat v TM směsích s dalšími fungicidy (např. Chamane, Metfin, Ornament 250 EW, Probus a Protebo), ale i insekticidy (Tamer, Apiflex, Ravane) a listovými hnojivy. Fungicid Spinner XL je povolen i pro podzimní aplikaci do řepky v dávce 0,125 l/ha.

Další novinkou je regulátor růstu Canopy obsahující 2 účinné látky (mepikvát 228,86 g/l a prohexadion kalcium 42,39 g/l) pro aplikaci do obilnin a řepky olejky. Přípravek Canopy efektivně zvyšuje odolnost proti poléhání zbytňováním buněčných stěn (ukládá se více ligninu), pomáhá rozvoji kořenového systému (časné aplikace) a zkracuje délku internodií. Prohexadion snižuje hladinu růstových hormonů giberelinů, což zpomaluje růst ošetřených rostlin. Mepikvát omezuje prodlužování buněk a buněčného dělení, čímž inhibuje syntézu giberelinů.

V ozimých obilninách je registrována dávka 1,5 l/ha, v řepce olejce ozimé a jarní pak v dávce 1,0 l/ha.

Přípravek se v obilninách aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1x za sezónu v dané plodině. V zemědělské praxi se jako dostatečně účinná prokázala dávka 0,6 – 0,8 l/ha. V případě TM kombinací s fungicidy na bázi triazolů (prothiokonazol, tebukonazol, metkonazol) je dokonce možné dávku ještě o 0,1 l/ha snížit, což umožní optimalizovat náklady.

V případě aplikace do řepky olejky ozimé je možná jednak podzimní aplikace, a to buď jednorázově až do dávky 1,0 l/ha nebo děleně v dávkách 2 x 0,5 l/ha v intervalu 14 dní. Postřik provádějte od fáze 3 pravých lístků řepky (BBCH 13). Možné je i jarní ošetření řepky olejky ozimé, a to rovněž v dávce 1,0 l/ha, po případě navázat na podzimní aplikaci a provést druhé, jarní ošetření (tj. možno 2x za vegetaci).

Registrována je také aplikace do jarní formy řepky olejky, jednorázově maximálně 1,0 l/ha, od fáze počátku tvorby vedlejších větví do fáze oddělení květních poupat na hlavním květenství (BBCH 21 – BBCH 55).

V případě, že při aplikaci používáte tvrdou vodu Vám doporučujeme použít v TM směsi síran amonný v dávce 0,5 – 1,0 kg/ha (např. pomocný prostředek Turbo).

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz