Fungicidní ošetření obilnin a řepky na jaře 2024

Vážení obchodní partneři,

představujeme Vám naše řešení pro fungicidní ošetření obilnin a ozimé řepky v letošní postřikové sezóně.

Pro nadcházející ošetření T2 Vám doporučujeme postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem Acrisio (metrafenon 300 g/l). Je registrováno proti padlí travnímu v sólo dávce 0,5 l/ha v pšenici, ječmeni (u kterého byla v průběhu roku 2023 zjištěna vynikající vedlejší účinnost i na ramulárie) a ovsu. Aplikační okno je velice široké, a to od 5. odnože (BBCH 25) až do počátku kvetení (BBCH 61). Tento fungicid vyniká, je-li aplikován preventivně, i dlouhodobým působením (viz pokusy BASF).     Fungicid Acrisio je ideální partner do TM směsí (v tomto případě lze dávku snížit až na 0,25 l/ha) s dalšími fungicidy (Entargo 0,4 l/ha, Galileo 0,7 l/ha, Chamane 0,5-0,6 l/ha, Probus 0,5-0,6 l/ha a další fungicidy např. ze skupiny SDHI) pro rozšíření spektra účinku.                                                                                     

Tento fungicid NEMÁ ŽÁDNÁ APLIKAČNÍ OMEZENÍ!!

Pro aplikaci v T2 a časné T3 Vám doporučujeme postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem Entargo (boskalid 500 g/l). Účinná látka je velmi dobře známá z boskalidového štítu v řepce olejce. Z pohledu zachování antirezistentní strategie, je nutné zdůraznit, že aplikace tohoto fungicidu musí být vždy v TM směsích s dalšími fungicidy!! Jako spolehlivé partnery Vám doporučujeme Acrisio 0,4 l/ha, Galileo 0,7 l/ha, Chamane 0,5-0,6 l/ha, Probus 0,5-0,6 l/ha a řadu dalších fungicidů pro rozšíření spektra účinku. Registrována je dávka 0,7 l/ha, ale to TM směsí doporučujeme snížit dávku na 0,4-0,5 l/ha. Fungicid Entargo je registrován do pšenice (proti braničnatce pšeničné a stéblolamu) a do ječmene (proti hnědé skvrnitosti). Aplikační okno je od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) až do fáze těsně před metáním (BBCH 49).

Fungicid pro univerzální použití - Protebo (prothiokonazol 125 g/l + tebukonazol 125 g/l) je registrován do obilnin, řepky olejky, hořčice, slunečnice a máku. V pšenici, žitu a triticale je povolena aplikace proti braničnatce pšeničné, braničnatce plevové, rzi pšeničné a padlí travnímu v dávce 0,75 l/ha (BBCH 30-59). V ječmeni je povolena aplikace proti padlí travnímu, rhynchosporiové skvrnitosti ječmene, hnědá skvrnitosti ječmene a rzi ječné také v dávce 0,75 l/ha (BBCH 30-59). Dále je pak registrován proti fuzariózám klasu, a to v pšenici v dávce 0,75 l/ha a jarním ječmeni v dávce 1,0 l/ha (obě plodiny v BBCH 61-65). Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.                                                                                      V řepce olejce a hořčici je fungicid registrován jednak proti fómové hnilobě brukvovitých v dávce 0,75 – 1,0 l/ha (vyšší dávku doporučujeme při jarní aplikaci BBCH 30-39), a také proti hlízence obecné v dávce 0,75 l/ha (BBCH 55-69). Při podzimní aplikaci v řepce proti fómové hnilobě ve fázi 4 až 9 listů (BBCH 14-19) v dávce 1 l/ha má přípravek růstově-regulační efekt.                                 Ve slunečnici je přípravek povolen pro aplikaci proti hlízence obecné, plísni šedé, alternáriové skvrnitosti slunečnice a červenohnědé skvrnitosti slunečnice v dávce 1,0 l/ha v BBCH 59-69.                                                                                                                                                                                                                                               V máku je menšinově registrován proti alternáriová skvrnitosti, helmintosporióze máku, hlízence obecné a plísni makové v dávce 0,75–1,0 l/ha (BBCH 20-69).                       Jarní aplikace fungicidu Protebo jsou bez omezení v PHO.                       .

Zvýšení účinnosti fungicidů

Pro lepší uchycení na listech plodin a pro zvýšení odolnosti proti klimatickým vlivům doporučujeme kombinovat s přípravkem Designer (25% syntetický latex), který působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami, snižuje nežádoucí úlet postřiku mimo porost. Do nádrže postřikovače se přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Doporučujeme přidání tohoto unikátního smáčedla ke všem fungicidům v dávce 0,1 l/ha!

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz