PROTEBO

Ochrana proti chorobám s novým fungicidem od společnosti Agro Aliance s.r.o.

V letošním roce jsme pro Vás připravili nový systémový fungicid – Protebo, který svým složením (prothiokonazol 125 g/l + tebukonazol 125 g/l) patří k nejžádanějšímu typu fungicidů na trhu.

Výhodné složení 

Protebo má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru hubových patogenů a dlouhou dobu účinku. Obě účinné látky fungují jako inhibitory demethylace v procesu biosyntézy sterolů (SBI). Jejich spektrum účinku se velmi vhodně doplňuje.

Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní i eradikativní účinek.

Velký rozsah registrací

Fungicid Protebo je registrován do obilnin, řepky olejky, hořčice a slunečnice.

V pšenici, žitu a triticale je povolena aplikace proti braničnatce pšeničné, braničnatce plevové, rzi pšeničné a padlí travnímu v dávce 0,75 l/ha (BBCH 30-59). V ječmeni je povolena aplikace proti padlí travnímu, rhynchosporiové skvrnitosti ječmene, hnědá skvrnitosti ječmene a rzi ječné také v dávce 0,75 l/ha (BBCH 30-59). Dále je pak registrován proti fuzariózám klasu, a to v pšenici v dávce 0,75 l/ha a jarním ječmeni v dávce 1,0 l/ha (obě plodiny v BBCH 61-65). Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

V řepce olejce a hořčici je fungicid registrován jednak proti fómové hnilobě brukvovitých v dávce 0,75 – 1,0 l/ha (vyšší dávku doporučujeme při jarní aplikaci BBCH 30-39), a také proti hlízence obecné v dávce 0,75 l/ha (BBCH 55-69). Při podzimní aplikaci v řepce proti fómové hnilobě ve fázi 4 až 9 listů (BBCH 14-19) v dávce 1 l/ha má přípravek růstově-regulační efekt.

Ve slunečnici je přípravek povolen pro aplikaci proti hlízence obecné, plísni šedé, alternáriové skvrnitosti slunečnice a červenohnědé skvrnitosti slunečnice v dávce 1,0 l/ha v BBCH 59-69.

Jarní aplikace bez omezení v PHO

Velkou předností tohoto fungicidu je možnost jarních aplikací ve výše uvedených registrovaných plodinách v pásmech hygienické ochrany vod. Při podzimní aplikace v řepce je přípravek zakázán v PHO podzemních vod.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů činí 4 m pro všechny uváděné kategorie trysek.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Výborný partner do TM směsí

Fungicid Protebo je mísitelný s registrovanými herbicidy, fungicidy, růstovými regulátory (Cestar 750 SL, Morfal, Ranfor), insekticidy (Meliget, Ravane) a listovými hnojivy – např. Fertiamino, Cerefol Multi, Mg85S, Thiomax MN, N-Ergy Tonus, Cigofol-K, Wuxal Super a Wuxal Microplant pro odstranění deficitu mikroprvků.

Zvýšení účinnosti

Pro lepší uchycení na listech plodin a pro zvýšení odolnosti proti klimatickým vlivům doporučujeme kombinovat s přípravkem Designer (25% syntetický latex), který působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami, snižuje nežádoucí úlet postřiku mimo porost. Do nádrže postřikovače se přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Doporučujeme přidání tohoto unikátního smáčedla ke všem fungicidům v dávce 0,1 l/ha!

Věříme, že s novým komplexním a v mnoha významných plodinách použitelným fungicidem Protebo, Vám pomůžeme vyřešit otázku ochrany porostů proti důležitým chorobám. V případě dotazů se prosím obracejte na naše regionální zástupce, kteří Vám pomohou vyřešit problematiku ochrany přímo v terénu.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz