Špičková kvalita v regulácií slizniakov a slizovcov

Nastalo obdobie sejby ozimnej repky a práve teraz je najvyšší čas na aplikáciu moluskocídu Metarex Inov s účinnou látkou metaldehyd (4%), vo forme vysoko trvácich a tvarovo pravidelných modrých granúl. Ponúkame Vám špičkový prípravok na reguláciu škodcov ako slizniak veľký, slizniačik sieťovaný, slizniačik poľný a slizovec iberský.

Vysoký rozmnožovací potenciál škodcov

Ochrana porastov pred slizniakmi je vzhľadom k ich biológií (cez deň žijú prevažne skryté v pôde alebo v prirodzených úkrytoch, aktívne sú hlavne navečer a v noci) relatívne náročná. Ich rozmnožovací potenciál je veľký, každý jedinec môže naklásť 200 – 400 vajíčok a po inkubačnej dobe, ktorá trvá podľa podmienok 20 – 90 dní sú noví jedinci pohlavne dospelí  a sú schopní ďalšieho rozmnožovania. V priaznivých, tj. vlhkých a teplejších ročníkoch, môžu veľmi rýchlo dosiahnuť kalamitný výskyt a spôsobiť veľké škody na porastoch. V minulosti sa slizniaky vyskytovali hlavne na jeseň v porastoch vzchádzajúcej repky, ale v posledných rokoch sa objavujú aj v porastoch poľných plodín na jar napr. mak siaty, cukrová repa, slnečnica ročná. O kompletnom zničení porastov zeleniny a kvetov v záhradkách sa nemusíme veľmi zmieňovať, v týchto porastoch spôsobujú vážne škody nielen  slizniaky ale aj slizovec iberský.

Účinne pomocou návnady

Granule Metarexu Inov obsahujú okrem metaldehydu látky, ktoré lákajú slizniakov – atraktanty, a ktoré sú pre ne „chutnejšie“ ako prirodzená rastlinná potrava a spoločne s účinnou látkou tak tvoria návnadu. Ochrana rastlín proti slimákovitým škodcom spočíva v čiastočnej alebo úplnej konzumácií návnady. Metaldehyd po požití bezulitnými slimákmi spôsobuje nevratnú deštrukciu buniek, ktoré vytvárajú sliz, preto je prípravok vysoko bezpečný pre ostatnú pôdnu faunu (dážďovky, chrobáky).

granule-u

Technológia TDS zaručuje špičkovú kvalitu

Moluskocíd Metarex Inov je vyrábaný technológiou TDS, zaručujúca špičkovú kvalitu tohoto prípravku – 1 kg obsahuje 60 000 granúl, ich veľkosť je v rozpätí 2,5 – 2,7 mm, je bezprašný a vysoko odolný proti vlhkosti. Táto technológia sa používa tzv. „mokrou cestu“, pri čom sa všetky časti homogenizujú za vlhka, vytvorí se tuhá pasta, ktorá sa pretlačuje cez matricu a deliacim zariadením sa vytvárajú pravidelné valcovité granule s rovnými reznými plochami, ktoré sa na záver vysuší. Takto tvarované granule oveľa lepšie odolávajú vode, neobsahujú prachové častice a umožňujú rovnomernú aplikáciu pomocou rozmetadla.

Jednoduché dávkovanie

Prípravok je registrovaný do všetkých plodín v dávke 5 kg/ha pri aplikácií rozmetaním na široko alebo do riadkov. V prípade aplikácie moluskocídu pri sejbe je dávka 4 kg/ha, to ale vyžaduje špeciálne sejacie stroje. Maximálna celková dávka Metarexu Inov nemôže prekročiť 17,5 kg/ha na plodinu a rok. Interval medzi ošetreniami je 5-7 dní. Naviac obsahuje aj látku, ktorá spôsobuje horkú chuť a tým odradzuje „teplokrvné živočíchy“ od konzumácie granúl.

SLIMACEK_NA-REPCE

Základom úspechu je preventívna aplikácia

Najúčinnejšia je vždy preventívna aplikácia, tj. aplikácia prípravku skôr ako nám porast „zmizne pred očami“. Dospelý jedinec slimáka dokáže za 1 noc skonzumovať až 10 vzchádzajúcich rastliniek repky a nenávratne tak zlikvidovať veľké plochy. Aplikácia v tomto období už rastliny na pole nenavráti a nedostatočný počet jedincov pestovanej plodiny (v tomto prípade ozimnej repky) na 1m2 potom spôsobuje veľké ekonomické straty. Aplikáciu  vykonávajte pokiaľ možno v období vlhka, ktoré umožňuje bezulitným slimákom jednoduchší pohyb na poli a tým aj rýchlejšie požitie návnady. Pre plošnú aplikáciu je možné použiť rozmetadlá na hnojivá umožňujúce aplikáciu malých dávok alebo lokálna aplikácia ručným rozhadzovaním v miestach pravidelného alebo očakávaného výskytu. Tým myslíme hlavne okraje pozemkov, miesta susediace s neudržiavanými plochami, pastvinami, lúkami a dlhodobo vlhké časti polí. Ekonomický prah škodlivosti slizniakov a slizovcov výrobca udáva 1 jedinec na 1 m2 a v prípade ozimnej repky, maku siateho a obilnín 5 jedincov na m2. Na stanovištiach, kde je vysoká pravdepodobnosť vysokého výskytu bezulitných slimákov doporučujeme aplikáciu Metarexu Inov už 2 – 3 týždne pred sejbou, napr. na podmietnuté strnisko.