10. marca 2017

Unikátny sofistikovaný adjuvant – GONDOR

Ako zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť účinku aplikovaných prípravkov na ochranu rastlín, to je výzva pre farmárov. Jednou z možností je použite najmodernejších adjuvantov do postrekovej kvapaliny – Designer a Gondor.

Väčšina dnes používaných pesticídov v tekutých formuláciách už obsahuje nejaké adjuvanty, ich kvalita však nie je postačujúca a spravidla zlepšujú jednu či dve vlastnosti postrekovej kvapaliny, a teda nie sú komplexné. Pridaním jedného z vyššie uvedených moderných adjuvantov zvýšime istotu aplikácie, účinnosť prípravku a do istej miery aj znížime negatívny vplyv klimatických výkyvov na pestovanú plodinu. Vďaka razantnému obmedzeniu úletu sa do životného prostredia dostáva oveľa menej škodlivín. Pokračovat →

13. januára 2017

Novinky pre rok 2017

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2016 a do tohto roku – 2017 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili celý rad noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch, ktoré prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o nich  sa mažte dozvedieť na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach ako racionálne a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovat →

19. apríla 2016

Novinky v ošetrovaní cukrovej repy pre rok 2016

Firma Agro Aliance s.r.o. je tradičným dodávateľom známych a praxou overených prípravkov a postrekových kombinácií pre pestovateľov cukrovej repy (herbicídy Destor, Fenifan, Mix Double FL, Pyramín Turbo, Stemat Super, Wizard EC a Rango Super; zmáčadiel Designer, Gondor a Silwet Star; fungicídu Eminent 125 ME). V tomto roku budeme navyše distribuovať novo registrovaný herbicíd na báze účinnej látky clopyralid Vivendi 200 a novú formuláciu herbicídu Venzar, a to Venzar 500 SC (lenacil).
Okrem prípravkov na ochranu rastlín firma Agro Aliance dodáva aj široký sortiment listových hnojív s obsahom mikroprvkov (Boronia, Eutrofit, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal SUS Boron, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal Top P). Pokračovat →

8. februára 2016

Prípravky firmy Agro Aliance do viniča pre rok 2016

Vinohradníci dobre vedia, že výskyt jednotlivých chorôb a i škodcov je súhrou niekoľkých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí určite priebeh počasia, ďalej lokalita a tiež samotná vitalita porastov. Nesmieme ale zabudnúť na rôznu náchylnosť jednotlivých odrôd viniča voči nám známym patogénom.  Taktiež sa musí počítať s určitým množstvom zdrojov infekcií jednotlivých chorôb na stanovišti viniča. Pokiaľ všetky tieto informácie dokáže vinohradník nielen získať, ale i analyzovať a pracovať s nimi, možno výrazne zefektívniť ochranu viniča. Pokračovat →

5. februára 2016

Ekonomická regulácia rumančekovitých burín a pichliača roľného v osevnom postupe

Ničenie odolných jednoročných burín ako sú ruman poľný, rumanček pravý, parumanček nevoňavý, palina obyčajná apod. a vytrvalých dvojklíčnolistových burín ako pichliača roľného či púpavy lekárskej nie je pri súčasnom pretlaku herbicídov žiadny problém. Otázkou však je, za akú cenu sa týchto obtiažnych burín zbavíte, t.j. aké budú hektárové náklady na reguláciu vyššie spomínaných burín. Pokračovat →