31. januára 2018

Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili množstvo noviniek v našom sortimente prípravkov na ochranu rastlín a listových hnojív.

Pokračovat →

10. augusta 2017

Špičková kvalita v regulácií slizniakov a slizovcov

Nastalo obdobie sejby ozimnej repky a práve teraz je najvyšší čas na aplikáciu moluskocídu Metarex Inov s účinnou látkou metaldehyd (4%), vo forme vysoko trvácich a tvarovo pravidelných modrých granúl. Ponúkame Vám špičkový prípravok na reguláciu škodcov ako slizniak veľký, slizniačik sieťovaný, slizniačik poľný a slizovec iberský. Pokračovat →

10. marca 2017

Unikátny sofistikovaný adjuvant – GONDOR

Ako zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť účinku aplikovaných prípravkov na ochranu rastlín, to je výzva pre farmárov. Jednou z možností je použite najmodernejších adjuvantov do postrekovej kvapaliny – Designer a Gondor.

Väčšina dnes používaných pesticídov v tekutých formuláciách už obsahuje nejaké adjuvanty, ich kvalita však nie je postačujúca a spravidla zlepšujú jednu či dve vlastnosti postrekovej kvapaliny, a teda nie sú komplexné. Pridaním jedného z vyššie uvedených moderných adjuvantov zvýšime istotu aplikácie, účinnosť prípravku a do istej miery aj znížime negatívny vplyv klimatických výkyvov na pestovanú plodinu. Vďaka razantnému obmedzeniu úletu sa do životného prostredia dostáva oveľa menej škodlivín. Pokračovat →