10. augusta 2017

Špičková kvalita v regulácií slizniakov a slizovcov

Nastalo obdobie sejby ozimnej repky a práve teraz je najvyšší čas na aplikáciu moluskocídu Metarex Inov s účinnou látkou metaldehyd (4%), vo forme vysoko trvácich a tvarovo pravidelných modrých granúl. Ponúkame Vám špičkový prípravok na reguláciu škodcov ako slizniak veľký, slizniačik sieťovaný, slizniačik poľný a slizovec iberský. Pokračovat →

10. marca 2017

Unikátny sofistikovaný adjuvant – GONDOR

Ako zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť účinku aplikovaných prípravkov na ochranu rastlín, to je výzva pre farmárov. Jednou z možností je použite najmodernejších adjuvantov do postrekovej kvapaliny – Designer a Gondor.

Väčšina dnes používaných pesticídov v tekutých formuláciách už obsahuje nejaké adjuvanty, ich kvalita však nie je postačujúca a spravidla zlepšujú jednu či dve vlastnosti postrekovej kvapaliny, a teda nie sú komplexné. Pridaním jedného z vyššie uvedených moderných adjuvantov zvýšime istotu aplikácie, účinnosť prípravku a do istej miery aj znížime negatívny vplyv klimatických výkyvov na pestovanú plodinu. Vďaka razantnému obmedzeniu úletu sa do životného prostredia dostáva oveľa menej škodlivín. Pokračovat →

13. januára 2017

Novinky pre rok 2017

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2016 a do tohto roku – 2017 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili celý rad noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch, ktoré prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o nich  sa mažte dozvedieť na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach ako racionálne a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovat →

19. apríla 2016

Novinky v ošetrovaní cukrovej repy pre rok 2016

Firma Agro Aliance s.r.o. je tradičným dodávateľom známych a praxou overených prípravkov a postrekových kombinácií pre pestovateľov cukrovej repy (herbicídy Destor, Fenifan, Mix Double FL, Pyramín Turbo, Stemat Super, Wizard EC a Rango Super; zmáčadiel Designer, Gondor a Silwet Star; fungicídu Eminent 125 ME). V tomto roku budeme navyše distribuovať novo registrovaný herbicíd na báze účinnej látky clopyralid Vivendi 200 a novú formuláciu herbicídu Venzar, a to Venzar 500 SC (lenacil).
Okrem prípravkov na ochranu rastlín firma Agro Aliance dodáva aj široký sortiment listových hnojív s obsahom mikroprvkov (Boronia, Eutrofit, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal SUS Boron, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal Top P). Pokračovat →

8. februára 2016

Prípravky firmy Agro Aliance do viniča pre rok 2016

Vinohradníci dobre vedia, že výskyt jednotlivých chorôb a i škodcov je súhrou niekoľkých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí určite priebeh počasia, ďalej lokalita a tiež samotná vitalita porastov. Nesmieme ale zabudnúť na rôznu náchylnosť jednotlivých odrôd viniča voči nám známym patogénom.  Taktiež sa musí počítať s určitým množstvom zdrojov infekcií jednotlivých chorôb na stanovišti viniča. Pokiaľ všetky tieto informácie dokáže vinohradník nielen získať, ale i analyzovať a pracovať s nimi, možno výrazne zefektívniť ochranu viniča. Pokračovat →