Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili množstvo noviniek v našom sortimente prípravkov na ochranu rastlín a listových hnojív.

Základné informácie o nich získate na seminároch, ktoré prebehnú v zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o nich  sa môžete dozvedieť na našom webe. Na ňom Vás budeme vždy aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach ako racionálne a ekonomicky používať nami dodávané produkty.

Prvou novinkou je komplexný herbicíd určený pre jesenné ošetrenie ozimných obilnín – Mertil (diflufenican 200 g.l-1 + flufenacet 400 g.l-1). Je to kombinovaný herbicíd pre skoro postemergentnú aplikáciu, prípravok môžeme aplikovať od BBCH 10 začiatok vzchádzania do BBCH 23 začiatok odnožovania), s kontaktným i reziduálny pôdnym  pôsobením na buriny. Účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce ale i na vzídené buriny. Prípravok spoľahlivo likviduje metličku obyčajnú i psiarku roľnú, lipkavec obyčajný,  rumančekovité buriny, a tiež buriny tzv. spodného poschodia (stavikrvy, fialky, mak vlčí, hviezdica prostredná …). Prípravok bude registrovaný v dávke 0,6 l.ha-1. Pri tejto dávke pôsobí aj na rezistentné populácie metličky obyčajnej.

Druhým novým prípravkom, na reguláciu rastu obilnín, je Proteg (trinexapak ethyl 250 g.l-1). Mechanizmus účinku prípravku Proteg je v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastavení tvorby giberelínov prichádza na konci reťazca ich syntézy a tým prichádza tiež k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. Trinexapak je prijímaný hlavne zelenými časťami rastlín, v ktorých je rýchle rozvádzaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódov. Zabrzdenie rastlín v raste vedie k zníženiu ich výšky, čím sa zvyšuje ich odolnosť voči poliehaniu. Aplikovaním Protegu priaznivo ovplyvňujeme tvorbu koreňového systéme, ktorého nárast pomáha rastlinám zlepšiť príjem vody a živín. Aplikačná dávka sa určuje podľa druhu obilniny v rozpätí 0,3 0,8 l.ha-1 a v ozimnej repka je dávka 1,5 l.ha-1.

Tretím novým prípravkom pre ošetrenie obilnín je selektívny postemergentný graminicíd Duke (fenoxaprop-P-ethyl 69 g.l-1 + safener mefenpyr-diethyl 75 g.l-1). Má kontaktný aj systémový účinok, je prijímaný výhradne prostredníctvom zelených častí trávovitých burín a je transportovaný do koreňov a rhizómov, kde pôsobí na rastové pletivá. Zasiahnuté trávovité buriny počas 2-3 dní prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú na nekrózy listov a stebiel a celá rastliny postupne odumiera. V závislosti na počasí a rastovej fázy tráv tento proces trvá 14–28 dní, vyššia teplota a relatívna vzdušná vlhkosť podporujú účinok, naopak suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty účinnosť prípravku spomaľujú. V období dlhšieho sucha je účinok prípravku znížený, lebo sa vzhľadom k obmedzeným transportným pochodom v rastline nemôže prejaviť účinnosť systémovej zložky prípravku. Dávka 0,8 – 1,0 l.ha-1. Pre zlepšenie príjmu prípravku rastlinou odporúčame počas menej priaznivých klimatických podmienok použiť zmáčadlo Gondor v dávke 0,25 l.ha-1.

Posledné dve novinky sú z oblasti listových hnojív. Hnojivo Wuxal Boron Plus je náhradou za  doposiaľ predávaný Wuxal SUS Boron. Toto nové listové hnojivo obsahuje technológiu „Xtra uptake“, vďaka ktorej sú obsiahnuté živiny oveľa lepšie a intenzívnejšie prijímané rastlinami. Nové je aj zloženie hnojiva, v ktorom sa zvýšil obsah bóru a fosforu na úkor dusíka. Kombinácia P a B v tak vysokej dávke je na trhu jedinečná. Dávka hnojiva je 1-2 l.ha-1.

Hnojivo Pomol Mg je určené pre špeciálne plodiny. Spomínaná mikroživina je odprevádzaná rastlinnými terpénmi, ktoré zaisťujú ako technologická prímes hnojiva priľnavosť na liste a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny na listoch a tak zvyšujú jeho účinnosť. Pomol Mg sa aplikuje v koncentrácií 0,4 – 0,8 %.

O nových prípravkoch, ale i o ďalšom dianí v oblasti registrácií, tak i na poliach Vás budeme pravidelne informovať na našom webe.

Na záver mi dovoľte popriať Vám menom spoločnosti Agro Aliance v tomto roku veľa zdravia, vysoké úrody a čo najvyššie výkupné ceny komodít.

Kolektív pracovníkov Agro Aliance SR