21. marca 2019

Pre repku bez burín – Barca 334 SL

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jari až do zberu Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou so základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky. Všetci máme ešte v živej pamäti jeseň minulého roku, kedy nás potrápilo … Pokračovat

21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi … Pokračovat

13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote. Pre tento rok sme … Pokračovat

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline.