16. apríla 2019

Prvý fungicíd do repky s chlorothalonilom na našom trhu

Tento rok je pre spoločnosť Agro Aliance zvlášť významný, jednak v minulých dňoch oslávila 25. výročie svojho vzniku na trhu prípravkov pre ochranu rastlín a listových hnojív, a tiež preto, že na trh uvádza novinku pre ošetrenie porastov repky olejnej proti celej škále chorôb – fungicíd Chamane, vynikajúci tank-mix partner pre fungicíd Eminent Star. Pokračovat →

21. marca 2019

Pre repku bez burín – Barca 334 SL

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jari až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou so základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky. Všetci máme ešte v živej pamäti jeseň minulého roku, kedy nás potrápilo sucho. Preto bolo veľa porastov repky ošetrovaná len tzv. „základnou“ variantou. Mnoho porastov bolo pred zimou medzerovitých a lacnejšie varianty ošetrenia budú pravdepodobne na jar zaburinené bežnými aj odolnými burinami. Pokračovat →

21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi burinami, .minimálne do tej doby, než sú kultúrne plodiny schopné konkurovať burinám, t.j. než majú vytvorenú dostatočnú listovú plochu, zaručujúcu jednak príjem slnečných lúčov, a tým i výkonnú fotosyntézu, ale tiež mohutný koreňový systém, ktorý zaistí  dostatok vody a živín. Toto kritické obdobie je v závislosti na klimatických podmienkach rôzne dlhé a líši sa rok od roku. Agronóm však potrebuje mať istotu, aby mal plochy v bezburinnom stave do plného zapojenia porastov a ešte lepšie o niekoľko týždňov dlhšie, nie  však s obmedzením osevu následných plodín, ktoré bude po zbere vysievať na jeseň. Pokračovat →

13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili rad významných noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch a školeniach, ktoré už prebiehajú alebo prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o týchto novinkách získate jednak u našich regionálnych obchodných zástupcov, tak i tu, na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach  ako  racionálne  a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovat →

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín

Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Pokračovat →