Vivendi 200 – hubí heřmánky a pcháče v mnoha plodinách

Účinná látka selektivního herbicidu Vivendi 200 – clopyralid 200 g/l – působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst a postupně ztrácejí svoji přirozenou barvu. Listy a stonky se deformují a v průběhu 10–21 dnů po aplikaci odumírají.

Aktivní růst plevelů

Pro spolehlivý účinek ošetření proti plevelům je nutné, aby plevelné rostliny byly v aktivním růstu, tj. aby průměrné teploty dosahovaly po několik dnů hodnoty minimálně kolem 8°C. Za takovýchto příznivých podmínek je účinná látka rozvedena po celé rostlině, včetně kořenového systému. Přípravek se aplikuje vždy jen na jaře.

Podcenit výskyt pcháče osetu se nevyplácí – semena se „rozletí“ po širokém okolí. Včasný zásah herbicidu Vivendi 200 by zamezil výskytu tohoto vytrvalého plevele.

Přednosti herbicidu Vivendi 200

První výhodou herbicidu je možnost aplikace v řadě hlavních plodin – řepka olejka, cukrovka, pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, oves, louky a pastviny, okrasné rostliny.

Druhou výhodou je flexibilní dávkování – u cukrovky a řepky jsou možné dvě aplikace za sezónu. Dávku 0,5 l/ha doporučujeme na jaře (při splnění teplotních podmínek) proti jednoletým plevelům. Následnou aplikací cca za 3-4 týdny doporučujeme ošetřit porosty s výskytem pcháče osetu, u kterého počkáme až do fáze vytvoření růstové růžice. U obou plodin (cukrovka a řepka) je registrována celková dávka 1,5 l/ha.

Za 10-14 dní po aplikaci jsou viditelné příznaky působení Vivendi 200.

Citlivé plevele

Pcháč oset, rmen rolní, heřmánky, heřmánkovec přímořský, kopretina osenní, turanka kanadská, lopuch, podběl lékařský, pelyněk černobýl, chrpa modrák, výdrol slunečnice a další složnokvěté plevele, dále rdesna, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá, jeteloviny, lilek černý, tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný atd.

Konkurenci pcháče je nutné co nejdříve odstranit, Vivendi 200 spolehlivě působí i na další obtížné plevele v cukrové řepě jako je tetlucha kozí pysk.

Dávkování

Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves – 0,35 l/ha

Řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní – 0,5-1,0 l/ha (celkově 1,5 l/ha)

Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, mangold, tuřín, vodnice – 0,5-1,0 l/ha (celkově 1,5 l/ha)

Louky a pastviny (neaplikovat v roce výsevu) – 1,0 l/ha

Okrasné rostliny – 1,0 l/ha

Vivendi 200 jako součást celého systému aplikací v cukrové řepě – vyhubí plevele, které „utečou“ kontaktním přípravkům.