Unikátní sofistikované smáčedlo – GONDOR

Jak zvýšit účinnost a spolehlivost aplikovaných přípravků na ochranu rostlin, to je výzva, o které bychom mohli dlouho diskutovat. Jednou z možností je použití nejmodernějších smáčedel – Designer a Gondor.

Většina dnes používaných tekutých přípravků již sice nějaká smáčedla obsahuje, jejich kvalita však není dostačující a zpravidla zlepšují jednu či dvě vlastnosti, nejsou tedy komplexní. Přidáním jednoho ze dvou výše uvedených moderních smáčedel lze výrazně zvýšit jistotu aplikace, účinnost přípravku a do jisté míry i snížit závislost na klimatických výkyvech, díky razantnímu omezení úletu se do životního prostředí dostává mnohem méně škodlivin.

Multifunkční smáčedlo Gondor

     Gondor je stoprocentně koncentrovaný produkt tvořený třemi složkami. Lecitin tvoří 50%, metylester řepkového oleje 25% a neionické smáčedlo zbylých 25%. Vždy dvě složky ovlivňují jednu charakteristickou vlastnost, a proto u tohoto smáčedla hovoříme o funkci „2 pro 1“, tj. je zde 100% jištění pro penetraci, translokaci, omezení úletu, smáčivost a retenci (zadržení kapek). Jak vyplývá z těchto charakteristik, je toto smáčedlo určené zejména pro společnou aplikaci s herbicidy, včetně totálních a regulátory růstu. Charakteristické vlastnosti smáčedla Gondor:

  • maximalizuje zadržení kapek postřikové jíchy na jakémkoli povrchu
  • zlepšuje vzájemnou mísitelnost jednotlivých složek TM směsí, lecitinové liposomy jsou velmi dobrým emulgátorem
  • výrazně zlepšuje smáčivost a rozprostření kapek na površích (snižuje povrchové napětí až na hodnotu kolem 35 mN/m a 8x zvětšuje plochu původní kapky
  • znatelně redukuje úlet postřikové jíchy, neboť většina kapek aplikované jíchy je v rozmezí 100-400 µm, je tak zabráněno odparu i stékání jíchy
  • zvyšuje penetraci, tj. proniknutí skrze pokožku listů
  • zlepšuje translokaci – rozvádění účinné látky v rostlině

Unikátní lecitinová technologie

Poslední dvě charakteristiky jsou umožněny díky tzv. lecitinové technologii. Lecitin je jako přírodní fosfolipid obsažen ve vnějších buněčných membránách, která se skládá z lipidové dvojvrstvy. To umožňuje a usnadňuje transport řady složitých molekul mezi buňkami. Pesticidní látka vložená do liposomu složeného z této lipidové dvojvrstvy tak snadněji proniká pokožkou a je rychleji rozváděna do celé rostliny. V tomto směru je smáčedlo Gondor unikátní na našem trhu!

     Gondor doporučujeme aplikovat v množství 0,25 l/ha při dávkách postřikové jíchy do 200 l/ha, při vyšších objemech jíchy zvyšujeme dávkování na 0,4 l/ha. Přípravek musí být do nádrže postřikovače přidáván vždy jako první! I u tohoto smáčedla upřednostňujeme práci s objemy vody výrazně pod 200 l/ha.

Hlavními oblastmi použití jsou TM se všemi herbicidy, včetně totálních glyphosátů (Kaput Green, Kaput Harvest TF) a regulátorů růstu ve všech plodinách.

Máme k dispozici dostatek pozitivních zkušeností z používání Gondoru v TM s herbicidy v cukrové řepě (Mix Double EC, Fenifan, Destor). Přídavek Gondoru zvyšuje jistotu účinku nejen kontaktních herbicidů, ale i sulfonylmočovin (úč. látka triflusulfuron). Přitom jsme nezaznamenali jediný případ fytotoxicity. Podobné zkušenosti máme i s používáním Gondoru spolu s glyphosáty, kdy po přidání 0,25 l/ha Gondoru byly příznaky odumírání plevelů mnohem rychlejší a při aplikaci na ornou půdu bylo možné pozemek zpracovávat o 2-4 dny dříve! Což je v podzimní špičce při přípravě půdy pod ozimy nezanedbatelný časový náskok.

Cílem letošních časných aplikací růstových regulátorů (CCC) bude podpora odnožování, tj. zahuštění porostů.

Naše doporučení pro jaro 2017

Porosty ozimých obilnin jsou po letošní zimě v nižších růstových fázích, než tomu bylo ve dvou předcházejících letech. Jednak podzim 2016 byl suchý a porosty pomalu vzcházely a po „klasické“ zimě, kdy došlo k promrznutí půdy a úplnému zastavení vegetace na minimálně 6-7 týdnů. Proto bude nutné ošetřit řadu porostů na podporu odnožování přípravky na bázi CCC, tuto aplikaci bude potřeba provést co nejdříve po obnovení růstu ozimů. To však bude v době, kdy ještě silně kolísají teploty – ranní se budou blížit k nule, ale odpolední půjdou přes 10°C. Průměr však nedosáhne potřebných 8 °C nutných pro spolehlivou penetraci CCC do rostlin. S využitím TM směsi Gondor + CCC (Celstar 750 SL, Retacel Extra R68, Stabilan 750 SL) dosáhnete spolehlivého proniknutí účinné látky do rostlin a docílíte tak stejného efektu, jako za vyšších teplot. Nedílnou součástí aplikací přípravků na ochranu rostlin jsou i listová hnojiva. K letošním časným aplikacím růstových regulátorů doporučujeme přídavek manganu (Actiflow Mn 500 nebo Fixa Mn), který rovněž podporuje odnožování, aktivuje řadu významných enzymů a podílí se i na tvorbě chlorofylu.

Podobně doporučujeme TM kombinaci Gondoru s účinnou látkou trinexapac-ethyl za účelem zvýšení jistoty morforegulačního účinku, zejména v období kolísání teplot (optimální průměrná teplota pro příjem trinexapacu rostlinou je kolem 10 °C). Zároveň je možné snížit množství účinné látky morforegulátoru o 10-20% na hektar.

Grafy Gondor_PGR_1

Stejného efektu (zvýšení jistoty účinku, popř. snížení dávky účinné látky) bylo dosaženo i v TM směsích Gondor + Caryx nebo Toprex, při jarním ošetření ozimé řepky.

Grafy Gondor_PGR_2