Graminicidem Gobi spolehlivě proti výdrolu řepky

Letošní suché období mezi sklizní obilnin, jako předplodiny, a setím řepky bylo příčinou toho, že nedocházelo k dostatečnému klíčení výdrolu. To nastalo až po srážkách na konci srpna a probíhá dodnes vždy po nově spadlých deštích. Ty umožnily vzcházení zaseté řepky, ale samozřejmě i dosud nevzešlého výdrolu. Ten představuje pro nově vzešlou řepku velkou konkurenci, a proto efektivní hubení výdrolu, spolu s bojem se slimáčky (pomocí moluskocidu Metarex Inov) a dřepčíky (nově registrovaný insekticid Scatto) bude představovat náročnou etapu ochrany v nadcházejícím období.

Právě pro účely hubení výdrolu, jednoletých i vytrvalých trav Vám přinášíme spolehlivý graminicid GOBI. Tento graminicid je registrován pro aplikaci do řepky ozimé, cukrovky a slunečnice. Účinná látka – quizalofop-p-ethyl – je trávovitými pleveli rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv citlivých trav. Růst citlivých plevelů je zastaven již 1-2 dny po aplikaci. Za optimálních podmínek je dosaženo optimálního účinku již 1 hodinu po aplikaci.

Nový graminicid GOBI spolehlivě hubí výdrol obilnin.

Nový graminicid GOBI spolehlivě hubí výdrol obilnin.

Doporučujeme Vám, pokud výdrol vzchází rovnoměrně, aplikovat přípravek GOBI v dávce 0,7 l/ha ve fázi plně vyvinutého 3. listu. Po objevení se 4. listu je nezbytně nutné použít plnou dávku 1,0 l/ha. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. V případě hustého porostu nebo intenzivního zaplevelení aplikujte vyšší dávku vody.

inz_Gobi_91x125.indd

Při podzimní dávce proti pýru plazivému aplikujte 2,0-2,5 l/ha graminicidu GOBI od 3. listu, tj. pýr při výšce cca 15-25 cm. Při hubení pýru lze použít i dělenou dávku, první aplikace se provede ve stadiu 2 – 3 listů pýru, druhá aplikace do 10 – 14 dní.

Dávka vody je 200 – 400 l/ha. Graminicid GOBI je mísitelný s fungicidy (Ornament 250 EW), insekticidy (Alfametrin ME, Scatto) a listovými hnojivy (Boronia Mo6, Wuxal Oilseed).