Špičková kvalita v boji proti slimáčkům

Nastalo období setí ozimé řepky a je tedy nejvyšší čas pro aplikaci moluskocidu Metarex Inov s účinnou látkou metaldehyd (4%), ve formě vysoce trvanlivých a tvarově pravidelných modrých granulí. Nabízíme Vám špičkový přípravek pro boj s takovými škůdci jako je slimáček polní, slimáček síťkovaný, slimáček hladký či plzák španělský.

Vysoký rozmnožovací potenciál škůdců

Ochrana porostů před slimáčky je vzhledem k jejich biologii (přes den žijí převážně skryti v půdě nebo v přirozených úkrytech, aktivní jsou zejména navečer a v noci) není jednoduchá. Jejich rozmnožovací potenciál je značný, každý jedinec může naklást mezi 200 – 400 vajíčky a po inkubační době trvající dle podmínek 20 – 90 dní jsou noví jedinci pohlavně dospělí za 3 měsíce a jsou schopni dalšího rozmnožování. V příznivých, tj. vlhkých a teplejších ročnících, tak mohou velice rychle dosáhnout kalamitního výskytu a způsobit velké škody na porostech. V minulosti se slimáčci vyskytovali zejména na podzim v porostech vzcházející řepky, ale v posledních letech se objevují i v porostech na jaře vzcházejících kultur např. máku, cukrovky a dalších. O kompletní likvidaci porostů zelenin a květin na zahrádkách ani nemluvě, a to zejména díky invaznímu plzáku španělskému.

SLIMACEK_NA-REPCE

Účinně pomocí návnady

Granule Metarexu Inov obsahuje kromě metaldehydu také látky, které slimáky přitahují – atraktanty, a které jsou pro ně „chutnější“ než přirozená rostlinná strava a společně s účinnou látkou pak tvoří návnadu. Ochrana rostlin proti slimákovitým škůdcům spočívá v částečné nebo úplné konzumaci návnady. Metaldehyd po pozření slimáčky způsobuje nevratnou destrukci buněk vytvářejících sliz, proto je přípravek vysoce bezpečný pro ostatní půdní faunu (žížaly, brouci atd.).

Technologie TDS zaručuje špičkovou kvalitu

Moluskocid Metarex Inov je vyráběn technologií TDS, zaručující špičkovou kvalitu tohoto přípravku – 1 kg obsahuje 60 000 granulí, jejichž velikost je v rozmezí 2,5 – 2,7 mm, je bezprašný a vysoce odolný proti vlhkosti. Tato technologie používá tzv. „mokrou cestu“, při níž se všechny součásti homogenizují za vlhka, vytvoří se tuhá pasta, která se protlačuje přes matrici a dělícím zařízením se vytváří pravidelné válcovité granule s rovnými řeznými plochami, které se na závěr vysuší. Takto tvarované granule mnohem lépe odolávají vodě, neobsahují prachové částice a umožňují rovnoměrnou aplikaci pomocí rozmetadel.

granule

Jednoduché dávkování

Přípravek je registrován do všech plodin v dávce 5 kg/ha při aplikaci rozhozem na široko nebo do řádků. V případě aplikace moluskocidu při setí je dávka 4 kg/ha, to ale vyžaduje speciální secí stroje. Maximální celková dávka Metarexu Inov nesmí překročit 17,5 kg/ha na plodinu a rok. Interval mezi ošetřeními je 5-7 dní. Navíc obsahuje i zhořčovadlo, látku která odrazuje „domácí mazlíčky“ od konzumace granulí.

Základem úspěchu je preventivní aplikace

Nejúčinnější je vždy preventivní aplikace, tj. aplikace prováděná dříve než nám porost „zmizí před očima“. Dospělec slimáka dokáže za 1 noc zkonzumovat až 10 vzcházejících rostlinek řepky a nenávratně tak zlikvidovat velké plochy. Aplikace v tomto období již rostliny na pole nevrátí a nedostatečný počet jedinců kulturní plodiny (v tomto případě řepky ozimé) na 1m2 pak způsobuje velké ekonomické ztráty. Vlastní aplikaci provádějte pokud možno v období vlhka, které umožňuje slimákům jednodušší pohyb terénem a tím i rychlejší dosažení návnady. Pro plošnou aplikaci je možné použít rozmetadla na hnojiva umožňující aplikaci malých dávek nebo lokálně ručně rozhozem v místech pravidelného nebo očekávaného výskytu. Tím jsou míněny zejména okraje pozemků, místa sousedící s neudržovanými plochami, pastvinami, loukami a dlouhodobě vlhké části poli. Jako kritické číslo udává francouzský výrobce 1 jedinec na 1 m2 v případě řepky a máku u obilí pak 5 jedinců na m2. Na stanovištích, kde je vysoká pravděpodobnost silného výskytu slimáků doporučujeme aplikaci Metarexu Inov již 2 – 3 týdny před setím, např. na podmítnuté strniště.