Pro řepku bez plevelů – Barca 334 SL

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Všichni máme ještě na paměti podzim loňského roku, kdy nás potrápilo značné sucho. Proto byla řada porostů řepek ošetřována jenom tzv. „základní“ variantou. Mnoho porostů bylo před zimou mezerovitých a levnější varianty ošetření budou na jaře pravděpodobně zaplevelené běžnými i odolnými plevely.

Porosty je nutné zabezpečit čisté od jara do sklizně

S nadcházejícím jarem proto řada agronomů bude stát před výzvou, jak ošetřit porosty řepek proti plevelům, které přežily poměrně mírnou zimu. V dřívějších letech bylo možné využít „záchranné brzy“, tj. aplikovat před sklizní totální herbicid na bázi glyfosátu a vyčistit tak pole pro kombajn. To od letošního roku již nepůjde, a proto bude potřebné vyčistit pečlivě řepková pole již na jaře a zabránit tak zaplevelení porostů. Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost jarní inventarizaci porostů řepek a včas zasáhněte proti plevelům, neboť později již tuto šanci mít nebudete.

Nově registrovaný herbicid – Barca 334 SL

Přerostlé plevele v řepce bezpečně odstraní širokospektrální selektivní herbicid Barca 334 SL (267 g/l klopyralid + 67 g/l pikloram), který působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3-4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3-6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob jak pohybu v rostlině, tak i účinku. Následně jsou translokovány akropetálně i bazipetálně.

Viditelné příznaky poškození heřmánkovitých plevelů po aplikaci herbicidu Barca 334 SL.

Aktivní růst plevelů

Pro spolehlivý plevelohubný účinek je nutné, aby plevelné rostliny byly v aktivním růstu, tj. aby průměrné denní teploty dosahovaly po několik dnů hodnot v rozmezí mezi 10-12°C. Za takovýchto příznivých podmínek jsou účinné látky rozvedeny po celé rostlině, včetně kořenového systému. Přípravek je možné aplikovat jak na podzim, tak zejména na jaře po obnovení vegetace po zimě.

Jarní aplikace

Pro jarní postřik doporučujeme aplikovat dávku 0,35 l/ha, neboť v tomto termínu ošetření je většina plevelů ve vyšší růstové fázi, někdy jsou plevele dokonce i přerostlé. Citlivé plevele při této dávce jsou merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovité plevele, zemědým lékařský, chrpa polní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední. Méně citlivé plevele jsou pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní. Ošetření je možné provádět až do fáze počátku větvení řepky (BBCH 31). Pro jarní aplikaci je registrovaná i snížená dávka 0,25 l/ha, při této dávce je ale snížena účinnost na některé významné odolné plevele.

Podzimní aplikace

Pro podzimní aplikaci je registrována dávka 0,2 l/ha, při této dávce jsou citlivé plevele merlík bílý, rmen rolní, pcháč oset v přízemní růžici do 10 cm výšky. Aplikovat herbicid Barca 334 SL je možné od vytvoření 1. páru pravých listů řepky olejky (BBCH 13).

Doporučení k aplikaci herbicidu Barca 334 SL

Na jaře Vám doporučujeme ošetřovat porosty řepek herbicidem Barca 334 SL ihned, jakmile plevele po zimě obnoví vegetaci a teploty stoupnou nad 10°C. Na přerostlé plevele aplikujte dávku 0,35 l/ha spolu s 200-300 l/ha vody. Déšť 1 hodinu po aplikaci již nesnižuje účinek herbicidu.

Jarní období je velice náročné na zvládnutí všech vstupů do porostů, a proto použijte herbicid Barca 334 SL v TM směsích, abyste snížili počet pojezdů porosty. Přípravek je mísitelný s registrovanými fungicidy (např. Ornament 250 EW, Metfin, Chamane), insekticidy (např. Alfametrin ME, Scatto), graminicidy (např. Gobi) a listovými hnojivy (např. Boronia Mo6, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn, Wuxal Sulfur). Možná je i společná aplikace s tekutým hnojivem DAM 390.