Představení hnojiva Pomol Zn/Mn na školení ovocnářů východních Čech

Ve dnech 1. a 2. března 2018 se v hotelu Jezerka na Seči konalo školení východočeských ovocnářů, na kterém zástupci společnosti Vivagro představili nové hnojivo Pomol Zn/Mn. Obchodní ředitel společnosti Vivagro Alan East zde představil toto hnojivo široké odborné veřejnosti. Přítomen byl i exportní ředitel společnosti Vivagro Alain Petersen.

Hnojivo Pomol Zn/Mn obsahuje 1% Zn a 1% Mn, oba prvky jsou v chelátu s EDTA. Hnojivo je určeno k aplikaci na list k odstranění deficitu manganu a zinku v půdě a k pokrytí zvýšených nároků plodin na příjem manganu a zinku. Hnojivo se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách v průběhu celé vegetace. Hnojivo zároveň obsahuje terpeny rostlinného původu, které výrazně zvyšují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení postřiku na listové ploše, a tak zvyšují účinnost hnojiva. Pro optimální účinnost je velmi důležité, aby aplikované množství použité postřikové jíchy dokonale pokrylo listovou plochu rostlin.

Hnojivo je registrováno pro použití v ovocných sadech, vinicích a zahradnické produkci v koncentraci 0,4 – 0,8 % (tj. 400 – 800 ml Pomolu Zn/Mn v 100 litrech vody). Nižší dávky volíme při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Pokud je hnojivo mícháno s jiným produktem, doporučuje se nejprve provést test fyzikální a biologické kompatibility na příslušné plodině.

Alan East zdůraznil, že nedoporučují použití veškerých tank mix směsí s fungicidy obsahujícími oxid měďnatý ve formě oxichloridu a v případě vysokých teplot, směsí obsahujících síru.

Z praktického pohledu rovněž nedoporučují použití v případě silného ovlhčení povrchu rostlin rosou nebo dešťovými srážkami, neboť by došlo ke snížení koncentrace hnojiva. Nepoužívat také v případě silného slunečního záření, vysokých teplot a silného větru.