16.6.2017

Glyfosáty bez tallow-aminu a smáčedlo GONDOR

V průběhu měsíce června 2017 nabývá platnost „Ukončení uvádění na trh“ neselektivních herbicidů s účinnou látkou glyfosát s formulační substancí tallow-amin. Přípravky s touto látkou lze ještě používat – aplikovat – zpravidla do konce roku 2017. Výše zmíněná doprovodná látka má, na jedné straně, velmi dobré užitné vlastnosti, výrazně zlepšuje příjem glyfosátu rostlinou, na druhé straně však má velice nepříznivé ekotoxikologické vlastnosti. To bylo příčinou dlouhotrvajících diskusí o škodlivosti herbicidů s účinnou látkou glyfosát, která se neprávem zaměňovala za škodlivost glyfosátu jako takového. Pokračovat →

13.6.2017

Fungicidní ošetření cukrové řepy v roce 2017

Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo jen ojediněle, později jsme si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostu se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim). Pokračovat →

1.6.2017

Upozornění na změny provedené v Katalogu přípravků 2017

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás upozornit na opravy a doplnění chybějících „Omezujících údajů“ u přípravků Agritox 50 SL, Stomp 330 E a Scatto a dále na opravy a doplnění „Aplikačních poznámek“ u přípravků Agritox 50 SL, Grodyl 75 WG, Toluron, Kuprikol 250 SC a Minos, které jsou uvedeny v tištěné verzi katalogu přípravků 2017.

Zde na našich webových stránkách byly v elektronické verzi katalogu veškeré změny již provedeny a chybějící údaje doplněny. Omlouváme se Vám za tyto nesrovnalosti.