22.2.2018

Novinky a ekonomika ošetření cukrové řepy proti plevelům v roce 2018

Dlouhodobě známým faktem roku 2018 pro pěstitele cukrové řepy je ta skutečnost, že v rámci EU skončili cukerné kvóty. V souvislosti s tím dochází k liberalizaci trhu s cukrem a růstu konkurence mezi producenty cukru. Cukrovary nadále deklarují zájem o výkup cukrové řepy od pěstitelů. Zároveň ale začal „boj“ o výkupní ceny této komodity. Bohužel pro prvovýrobu se ceny ubírají špatným směrem. Pokračovat →

2.2.2018

Pendifin 400 SC – nová formulace osvědčeného pendimethalinu

Včasné odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, s velkým důrazem pak u plodin setých tzv. „na široko“ (luskoviny, kukuřice, slunečnice). U těchto plodin je první část vegetační doby velmi závislá na kvalitní ochraně před vzcházejícími plevely, minimálně do té doby, než jsou kulturní plodiny schopné konkurovat plevelům.

Pokračovat →

19.1.2018

Novinky pro rok 2018

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2018 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Pokračovat →

18.9.2017

Delfin – Hravě porazí obtížné plevele v ozimech

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Pokračovat →