Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy firmy Agro Aliance

Konec dubna a měsíc květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin proti houbovým chorobám. V letošním roce byl zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 skoro neošetřovalo, aplikace se zaměřovaly spíše na zvýšení hustoty porostů. Následné střídání chladných a deštivých období s teplými dny znamenají s téměř stoprocentní jistotou vysoké nebezpečí nástupu listových a následně klasových chorob. Včasná aplikace fungicidů ve dvou následných termínech (praporcový list a klas) bude rozhodovat nejen o výši výnosu, ale i jeho kvalitě.

V letošním roce přicházíme s novým směsným fungicidem – Opus Top, který svým složením (azol+morfolin) patří k nejčastěji používanému typu fungicidů. Mezi novější fungicidy patří i Eminent Star, obsahující kontaktní účinnou látku chlorothalonil velmi žádanou v současných systémech ošetření jako antirezistentní prvek v boji proti braničnatkám.

V našem portfoliu fungicidů tedy najdete pestrou škálu účinných látek, které lze výhodně vzájemně kombinovat. Získáte tak komplexní řešení proti širokému spektru chorob a díky možnosti individuálního nastavení výše dávky jednotlivých účinných látek, ošetřit Vaše porosty dle skutečné potřeby. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které můžete věnovat na zvýšení počtu ošetření obilnin nebo jiných plodin

Stručná charakteristika našich fungicidů:

Corbel (750 g/l fenpropimorf) je systémově působící fungicid ze skupiny morfolinů, přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční – STOP efekt, ale i dobrou reziduální účinnost na padlí travnímu (Erysiphe graminis) v pšenici a ječmeni, působí proti rzi plevové (Puccinia striiformis) a rzi pšeničné (Puccinia triticina) na pšenici, rzi ječné (P. hordei) na ječmeni.

Eminent Star (250 g/l chlorothalonil +62,5 g/l tetrakonazol) je širokospektrální fungicid se dvěma účinnými látkami s různým mechanismem účinku. Má protektivní, kurativní a eradikativní účinky. Spolehlivě hubí zejména braničnatky – br. plevovou i br. pšeničnou, padlí travní, rzi. Účinná látka chlorothalonil je významným antirezistentním prvkem, zejména v boji proti braničnatkám.

Opus Top (250 g/l fenpropimorf +84 g/l epoxykonazol) je širokospektrální fungicid se dvěma účinnými látkami s různým mechanismem účinku. Má kurativní a eradikativní účinky. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách, působí jako demetylační inhibitor (DMI). Spolehlivě hubí zejména braničnatky – br. plevovou i br. pšeničnou, padlí travní, rzi a helmitosporiózu, částečně tlumí i choroby pat stébel. U ječmenů hubí také rhynchosporiovou i hnědou skvrnitost.

Takovému stavu lze předejít včasnou kombinací fungicidu Opus Top 1,0 l/ha, ve které je vysoce ceněn STOP-efekt morfolinu na padlí travní a široké spektrum účinku epoxykonazolu za vynikající cenu.

Ornament 250 EW (250 g/l tebukonazol) je systémově působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob, zejména klasových (fuzariózy a braničnatky v pšenici a fuzariózy a skvrnitosti v ječmenech) a dlouhou dobou trvání účinku.

Tilt 250 EC (250 g/l propikonazol) je systémový fungicidní přípravek na bázi triazolu s protektivní a kurativní účinností s vysokou tenzí par určený proti chorobám listů a klasů pšenice, ječmene a žita.

Při ochraně klasu před chorobami je stále vysoce hodnocena účinná látka tebukonazol (Ornament 250 EW) nejen pro svoji vysokou účinnost, ale i pro svoji cenu ošetření na 1 ha.

Designer (25% syntetický latex) působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami, snižuje nežádoucí úlet postřiku mimo porost. Do nádrže postřikovače se přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Doporučujeme přidání tohoto unikátního smáčedla ke všem fungicidům v dávce 0,1 l/ha!

Naše doporučení aplikace obilních fungicidů pro letošní rok.

Pšenice ozimá

Řešené choroby/produkty/cena ha ošetření

  • komplex listových chorob – braničnatky, rzi a padlí (STOP-efekt morfolinu)

Opus Top 1,0 l/ha

810 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

  • braničnatky, rzi a padlí (STOP-efekt morfolinu)

 Tilt 250 EC 0,5 l + Corbel 0,4 l/ha

799 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

  • braničnatky, listové choroby

Eminent Star 2,0 l/ha

934 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

  • fuzariózy klasů, braničnatky

Ornament 250 EW 1,0 l/ha

865 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

Ječmen jarní a ozimý

Řešené choroby/produkty/cena ha ošetření

  • komplex listových chorob – skvrnitosti, rzi a padlí (STOP-efekt morfolinu)

Opus Top 0,9 – 1,0 l/ha

729-810 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

  • skvrnitosti, rzi a padlí (STOP-efekt morfolinu)

Tilt 250 EC 0,5 l + Corbel 0,4 l

799 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

  • fuzariózy klasů

Ornament 250 EW 0,75-1,0 l/ha

649-865 Kč/ha (+Designer 0,1 l za 104 Kč)

Ceny jsou orientační (dle ceníku Agrofertu 2017) a mohou se mírně lišit v závislosti na cenících Vašeho distributora.

Využijte cenově výhodnou nabídku balíčku 25 l Tilt 250 EC + 20 l Corbel, kdy náklady na ošetření 1 ha dávkou 0,5 l Tilt 250 EC + 0,4 l Corbel činí 799 Kč!