Novinky pro rok 2018

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2018 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty.

První novinkou je komplexní herbicid pro podzimní ošetření obilnin – přípravek Mertil (diflufenikan 200 g/l + flufenacet 400 g/l). Je to kombinovaný herbicid do ozimých obilnin pro časně postemergentní aplikaci s kontaktním a reziduálním půdním účinkem. Účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele (jednoleté trávovité a dvouděložné plevele) v časných vývojových stadiích. Přípravek spolehlivě hubí jak chundelku metlici či psárku rolní (rezistentní k sulfonylmočovinám), tak i svízel přítulu, heřmánkovité plevele a rovněž plevele tzv. spodního patra (rozrazily, violky, mák vlčí, ptačinec žabinec apod.). Přípravek je registrován v dávce 0,6 l/ha, ale tuto dávku Vám doporučujeme pouze v porostech rezistentních chundelek. Pro běžné ošetření porostů ozimých obilnin Vám vystačí dávka 0,5 l/ha.

Druhým novým přípravkem pro ošetření obilnin je regulátor růstu Proteg (trinexapak ethyl 250 g/l). Mechanismus účinku přípravku Proteg spočívá v zastavení syntézy giberelinů. K efektivnímu zastavení tvorby giberelinů dochází na konci řetězce jejich syntézy a tím také dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. Trinexapak je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich výšky – zvyšuje se odolnost k poléhání. Aplikace Protegu rovněž příznivě ovlivňuje tvorbu kořenového systému jehož nárůst napomáhá rostlinám v příjmu vody i živin. Aplikační dávka se dle druhu obilniny a termínu aplikace pohybuje v rozmezí od 0,3 do 0,8 l/ha o řepky ozimé až 1,5 l/ha. V případě nižších teplot v době aplikace Vám doporučujeme přidání smáčedla Gondor v dávce 0,25 l/ha, které významně zlepší penetraci růstového regulátoru do rostliny.

Další novinka je fungicid s ochranným účinkem proti plísni bramborové a hnilobě hlíz na konzumních, krmných a sadbových bramborách – Presidium (zoxamid 180/l + dimethomorf 180 g/l). Je to kombinovaný fungicid, který tvoří kontaktní účinná látka zoxamid a translaminární a lokálně systémový účinný dimethomorf. Díky tomu poskytuje dvojitou ochranu rostlin brambor, protože brání rozvoji plísně bramborové a hniloby hlíz (Phytophthora infestans) zevnitř a zvenku. Přípravek působí preventivně, tzn. postřiky se musí aplikovat preventivně, příp. na začátku napadení. Zoxamid je kontaktní fungicidní účinná látka, která brání vzniku spor a rozvoji plísně. Má preventivní účinek. Dodnes nejsou známy žádné rezistence na tuto účinnou látku. Dávku 1 l/ha je možné aplikovat od fáze prodlužovacího růstu až do konce vegetace.

Do velice široké škály plodin je registrována další novinka – selektivní herbicid Pendifin 400 SC (pendimethalin 400 g/l). Pendimethalin inhibuje počáteční růst a vývoj klíčících citlivých druhů plevelů. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Pendifin 400 SC hubí široké spektrum jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele. Nejčastěji se Pendifin 400 SC aplikuje preemergentně v dávkách 3,3 – 4,1 l/ha, může být také použit při časně postemergentní aplikaci, kdy jednoděložné plevele jsou maximálně v růstové fázi 1,5 listu a dvouděložné plevele max. ve fázi 1. páru pravých listů. Přípravek bude v prodeji za velmi dobrou cenu.

S naprosto identickou registrací Vám budeme dodávat i značkový herbicid Stomp 400 SC, obsahující rovněž 400 g/l účinné látky pendimethalin.

Dovolím si Vám připomenout, že pro ošetření cukrové řepy proti širokému spektru houbových chorob v první aplikaci, budeme exkluzivně prodávat fungicid Retengo Plus (pyraklostrobin 133 g/l a epoxykonazol 50 g/l) je určen pro ošetření porostů řepy proti cerkosporióze řepy, padlí řepnému, větevnatce řepné a rzi řepné v dávce 1,0 l/ha. Podle složení účinných látek vidíte, že se jedná o kombinovaný fungicid strobilurin plus triazol, tzn. je předurčen do prvních aplikací proti houbovým chorobám. Pro druhou fungicidní aplikaci Vám již řadu let úspěšně doporučujeme jednosložkový triazolový přípravek Eminent 125 ME nebo nově kombinaci azol plus morfolin – přípravek Opus Top (epoxikonazol 50 g/l + pyraklostrobin 133 g/l).

Soriale LX je systemicky působící fungicid (s účinnou látku draselné fosfonáty 755 g/l) s protektivním a kurativním účinkem proti plísni révové na révě. Patří chemické třídy fosfonátů. Kurativně přípravek působí do 48 hodin po infekci. Způsob účinku je poměrně složitý. Látka proniká skrz kutikulu listů a je distribuována do rostliny oběma transportními systémy: dřevem (xylémem) z kořenů do vrcholu rostliny spolu s vodou a živinami a lýkem (floémem) z vrcholu rostliny spolu s asimiláty. Draselné fosfonáty působí jednak primárně přímou inhibicí patogena, tj. zpomalením jeho růstu, omezením tvorby a uvolňování spor a také nepřímo inhibují patogena aktivací imunitního systému rostliny.

Poslední dvě novinky jsou z oblasti listových hnojiv. Hnojivo Wuxal Boron Plus je náhradou za doposud prodávaný Wuxal SUS Boron. Toto nové hnojivo obsahuje technologii „Xtra uptake“, díky které jsou obsažené živiny rostlinami mnohem lépe a intenzivněji přijímány. Dávka hnojiva je 1-2 l/ha.

Hnojivo Pomol Zn/Mn je určeno pro speciální kultury. Zmiňované mikroprvky mangan a zinek jsou doprovázeny rostlinnými terpeny, které zajišťují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení postřikové jíchy na listech a tak zvyšují účinnost hnojiva. Pomol Zn/Mn se aplikuje v koncentracích 0,4 – 0,8 %.

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hodně zdraví, vysoké výnosy a zejména co nejvyšší výkupní ceny komodit.

Kolektiv pracovníků Agro Aliance