Novinky a ekonomika ošetření cukrové řepy proti plevelům v roce 2018

Dlouhodobě známým faktem roku 2018 pro pěstitele cukrové řepy je ta skutečnost, že v rámci EU skončili cukerné kvóty. V souvislosti s tím dochází k liberalizaci trhu s cukrem a růstu konkurence mezi producenty cukru. Cukrovary nadále deklarují zájem o výkup cukrové řepy od pěstitelů. Zároveň ale začal „boj“ o výkupní ceny této komodity. Bohužel pro prvovýrobu se ceny ubírají špatným směrem.

S ohledem na předpokládané nízké výkupní ceny cukrové řepy vystupuje stále výrazněji do popředí ekonomika jejího pěstování a mezi jinými i úspora nákladů na chemickou ochranu porostů řepy, zejména proti plevelům.

Společnost Agro Aliance s.r.o. je tradičním dodavatelem známých a praxí osvědčených přípravků a jejich postřikových sledů pro pěstitele cukrové řepy (herbicidy  Destor, Dual Gold 960 EC, Fenifan, Flirt Nový, Gobi, Chloridan, Mix Double EC, Outlook, Stemat Super, Target SC a Vivendi 200; smáčedla Designer a Gondor, pomocná látka Eutrofit; fungicidy Eminent 125 ME, Opus Top a Retengo Plus; moluskocid Metarex Inov).

Kromě přípravků na ochranu rostlin, firma Agro Aliance dodává i široký sortiment listových hnojiv s obsahem mikroprvků (Wuxal Boron Plus, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal top P).

Fenifan s obsahem PMP vynikají účinností zejména na merlíky a plně se uplatňují v prvních aplikacích díky vysoké selektivitě k řepě.

Z výčtu názvů přípravků je patrné, že nabízíme značné množství herbicidních účinných látek, převážně však v sólo formulacích (ve smyslu že obsahují jednu maximálně dvě účinné látky), nikoli jako ready-mixy několika účinných látek dohromady (často v nevhodných poměrech pro praktickou aplikaci).

Velkou výhodou našich „jednosložkových“ produktů je, že si sami můžete nakombinovat přesně to, co pro řešení boje proti plevelům potřebujete a zbytečně neaplikujete nadbytečné množství některé účinné látky, kterou v tu dobu ani z hlediska plevelohubného nepotřebujete či dokonce mohou tyto působit fytotoxicky na řepu v počátečních vývojových stádiích, ale vy ji musíte zaplatit. Např. v loňském roce činila tato úspora díky poskládání si vlastní TM kombinace cca 280 korun na jedno ošetření a 1 hektar. Prostým vynásobením Vámi osetých hektarů pak docházíte k mnoha tisícovým úsporám při naprosto stejné účinnosti na plevele.

Naše doporučená kombinace pro T1 aplikaci je 0,6 l Mix Double EC a 0,2 l Stemat Super, kde obsah účinných látek je naprosto dostatečný (DMP 96 g, PMP 96 g a ETHO 100 g) na vzcházející plevele a cenově se dostanete lehce nad 660 Kč. V dalších aplikacích se zvyšují dávky obou herbicidů úměrně růstové fázi plevelů a dle klimatických podmínek (zejména množství srážek). V T2 aplikaci zvýšíme dávku Mix Double EC na 1,0 l a Stematu Super na 0,4-0,6 l, v T3 potom Mix Double EC na 1,2 – 1,5 l a Stemat Super 0,6 l, možné je posílení o půdní herbicidy na bázi účinných látek chloridazon (Chloridan) či metamitron (Target SC).

Pokud je při T1aplikaci převládajícím plevelem výdrol řepky, doporučujeme kombinaci Fenifan 2,0 l ve směsi s účinnou látkou triflusulfuron 30 g a vysoce účinné smáčedlo Gondor 0,25 l.

Flirt Nový (chinmerak + chloridazon) dodává TM směsím vedle účinnosti na svízel, tetluchu a další plevele především rychlost, razanci, jistotu a půdní reziduální působení za velmi výhodnou cenu.

V případě silného zaplevelení porostů řepy kakosty a tetluchou kozí pysk Vám doporučujeme společnou aplikaci herbicidů na bázi účinných látek chinmerak, chloridazon a dimethenamid-P. V T1 aplikujte Fenifan 2,5-3,0 l spolu s 0,83 l Flirt Nový a 0,15 l Outlooku. Do dalších aplikací přidávejte ještě účinnou látku desmedipham a zvyšujte dávku Outlooku. Do T2 doporučujeme Mix Double EC 1,1 l spolu s 0,83 l Flirt Nový a 0,3 l Outlook. V T3 aplikaci pak ještě zesílíme dávky jednotlivých herbicidů na Mix Double EC 1,3 l, Flirt Nový 0,83 l a Outlook 0,45 l.

Závěrem bych Vám rád připomněl dva naše novější herbicidy do řepy. Jedná se o přípravek Vivendi 200 na bázi účinné látky clopyralid, určený k hubení zejména pcháče osetu, tetluchy a heřmánkovitých plevelů. Dávka se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,0 l/ha jednorázově nebo děleně 0,5 l a cca za 3-4 týdny 1,0 l v případě postupného vzcházení pcháče.

Konkurenci pcháče je nutné co nejdříve odstranit, Vivendi 200 spolehlivě působí i na další obtížné plevele v cukrové řepě jako je tetlucha kozí pysk.

Druhým přípravkem je graminicid Gobi s účinnou látkou quizalofop-P-ethyl, určený k hubení jednoděložných vytrvalých (pýr plazivý) i jednoletých plevelů (ježatka kuří noha). Dávkování je v případě jednoletých plevelů 1,0 – 1,5 l/ha, v případě pýru  2,0-2,5 l/ha.

Věřím, že s portfoliem našich přípravků se Vám podaří výrazně „vylepšit“ ekonomiku pěstování cukrové řepy při zachování bezplevelnosti Vašich polí.