Fungicidní ošetření cukrové řepy v roce 2017

Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo jen ojediněle, později jsme si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostu se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim).

Do první aplikace se nejčastěji používají fungicidy obsahující strobiluriny, což má své opodstatnění, jak z hlediska jejich preventivní účinnosti, tak i z pohledu pozitivního fyziologického působení této skupiny účinných látek. Z našeho portfolia Vám můžeme nabídnout fungicid Retengo Plus (epoxiconazole 50 g/l a pyraklostrobin 133 g/l). Účinkuje na široké spektrum chorob jako je cerkosporióza, padlí řepné, větevnatka řepná a rez řepná. Jedná se o přípravek s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Pyraklostrobin působí lokálně přímo v místě infekce, kde inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Retengo Plus doporučujeme aplikovat od fáze „uzavírání porostu“ (BBCH 33) až do růstové fáze „bulva ve sklizňové velikosti“ (BBCH 49) v dávce 1,0 l/ha, množství vody 200-400 l/ha. Tento fungicid doporučujeme aplikovat preventivně při zjištění prvních příznaků napadení chorobami, toto období nastává zhruba v polovině až koncem července. Retengo Plus vyniká velmi dlouhodobým účinkem.

Cerkosporióza patří každoročně k vážným chorobám cukrové řepy proti které lze úspěšně bojovat včasnou aplikací Retenga Plus a Eminentu 125 ME.

Pro druhé (závěrečné) fungicidní ošetření Vám pak doporučujeme systémový fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem Eminent 125 ME (tetraconazole 125 g/l) v dávce 0,8 l/ha, který vyniká spolehlivou účinností na cerkosporiózu a padlí řepné. Dávka vody 400-600 l/ha. Zastavuje růst mycelia patogena na povrchu i uvnitř ošetřených rostlin. Účinná látka rychle proniká do rostlin (v průběhu 4 hodin) a je rozváděna do všech buněk ošetřených rostlin. To vede k vysokému stupni ochrany nejenom ošetřených částí rostlin, ale i částí rostlin nově vytvořených po aplikaci.

I pro letošní sezónu Vám nabízíme cenově zvýhodněný balíček 50 l Retengo Plus a 40 l Eminent 125 ME.

Jako novinku pro letošní rok Vám doporučujeme aplikaci fungicidu Opus Top (84 g/l epoxykonazol a 250 g/l fenpropimorf). Opus Top je systémově a kontaktně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn po celé rostlině. Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylasy a  tím tvorbu buněčných membrán patogena. Má širokospektrální preventivní a kurativní účinek. Účinná látka fenpropimorf ze skupiny morfolinů inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně xylémem. Vyniká výbornou účinností proti padlí, kde nebyla doposud zjištěna žádná rezistence, s vedlejším účinkem na skvrnitosti. Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny. Proti cerkosporióze řepy doporučujeme ošetřovat preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby, dávkou 1,0 l/ha a množství vody 300 l/ha. Tento všestranný fungicid lze s úspěchem použít jak pro první, tak i pro druhý aplikační termín.

Proti padlí řepnému je vysoce účinný Opus Top obsahující morfolin.

Ke všem výše uvedeným fungicidům doporučujeme přidání přípravku Designer (255 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer) v dávce 0,15 l/ha. Designer se do nádrže postřikovače přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami nebo závlahou a snižuje nežádoucí úlet při postřiku. Kopolymer vytváří na povrchu listů řepy „ochrannou síť“, která zabraňuje smyvu účinné látky, ale přitom zaručuje pohyblivost účinných látek směrem dovnitř rostlin.