Delfin – Hravě porazí obtížné plevele v ozimech

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Mezi ně například patří spolehlivý účinek při nízkých teplotách, vysoká selektivita a s ní spojené široké aplikační okno, dostatečně dlouhý reziduální účinek na nově vzcházející plevele a rovněž možnost tvorby TM směsí s celou širokou škálou přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv. Samozřejmě na jednom z prvních míst hodnotících kriterií je i cena hektarového ošetření.

Kritéria splňuje Delfin

Všechny výše uvedené nároky splňuje téměř bezezbytku herbicid Delfin s účinnou látkou diflufenikan 500 g/l. Tato účinná látka, která má v podzimní ochraně obilnin proti plevelům své stálé místo, je široké zemědělské veřejnosti dlouho známa a je stále žádána pro svoji spolehlivou účinnost proti dvouděložným plevelům a pro svoji flexibilitu v termínu aplikace.

Způsob účinku diflufenikanu

Účinná látka diflufenikan je převážně absorbována mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Při postemergentní aplikaci je nejúčinnější na mladé rostlinky. Když je aplikována na vzešlé rostliny, je přijímána přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenikan na povrchu půdy tenkou vrstvu, v níž jsou vzcházející plevele ničeny. Povrch půdy musí být vždy dobře připraven a bez hrud!

Přípravek Delfin poskytuje optimální 5-6 měsíční reziduální ochranu proti nově vzcházejícím plevelům. Díky tomu je schopen chránit porosty proti zaplevelení i v časném jaru než se obilnina stane sama dostatečně konkurence schopná.

Rovněž chundelka v takovém množství “ubere“ hodně na výnosu, TM směs Delfin + Toluron vykazuje spolehlivý účinek na chundelku metlici, svízel a plevele spodního patra od podzimu do jara.

Rovněž chundelka v takovém množství “ubere“ hodně na výnosu, TM směs Delfin + Toluron vykazuje spolehlivý účinek na chundelku metlici, svízel a plevele spodního patra od podzimu do jara.

Hubí dvouděložné i jednoděložné plevele

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost diflufenikanu výrazně klesá. Jednoděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze klíčení do počátku odnožování.

Mezi velmi citlivé plevele patří drchnička rolní, hluchavka nachová, hořčice rolní, kakosty, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesno červivec, rmen rolní, rozrazily, rožec rolní, svízel přítula, úhorník mnohodílný, violky, výdrol řepky, zemědým lékařský; chundelka metlice, lipnice roční a další.

Mezi středně citlivé plevele patří heřmánky, jitrocel větší, lebeda rozkladitá, merlík bílý, pohanka opletka, pomněnka rolní, pryskyřník rolní, rdesno ptačí, ředkev ohnice.

Široká registrace

Aplikaci herbicidu Delfin v dávce 0,375 l/ha lze provádět preemergentně ve všech ozimých obilninách.

Postemergentně lze aplikovat v ozimé pšenici a ječmenu (dávka 0,25 l/ha) i v žitě a triticale (dávkování 0,375 l/ha).

Ozimy se tak mohou od zasetí nerušeně vyvíjet prosty konkurence většiny trávovitých i dvouděložných plevelů.  Nově vzcházející plevele v průběhu podzimu a časného jara jsou hubeny díky dlouhému reziduálnímu působení diflufenikanu.

Svízeli přítule není radno poskytnout příliš mnoho prostoru. Jeho expanzi lze zabránit včasnou aplikací herbicidů, např. Delfin 0,25 l/ha (do velikosti maximálně 6 přeslenů).

Svízeli přítule není radno poskytnout příliš mnoho prostoru. Jeho expanzi lze zabránit včasnou aplikací herbicidů, např. Delfin 0,25 l/ha (do velikosti maximálně 6 přeslenů).

Nejflexibilnější herbicid

Flexibilita použití přípravku Delfin v průběhu podzimu umožňuje, že si sami určujete jak termín aplikace, tak i vhodného partnera do TM směsí dle aktuální situace na Vašich polích (zaplevelení, průběh počasí, apod.), respektive případnou sólo aplikaci.

  • První možností je ošetření ozimů TM směsí Delfin 0,25 l/ha s herbicidem Toluron v dávce 1,5-2,0 l/ha. Tato směs vyniká dlouhodobým reziduálním účinkem a kompletním plevelohubným spektrem.
  • Druhou možností je aplikace TM směsi Delfin 0,25 l/ha + Glean 75 WG 5-10 g/ha, kde je výrazně posílena účinnost na výdrol řepky a další plevele (podobně lze využít i přípravek Grodyl 75 WG).
  • V oblastech s nízkým výskytem chundelky metlice je možno aplikovat jen samotný Delfin 0,25-0,375 l/ha a na jaře provést lokálně opravnou aplikaci graminicidem.

inz_Delfin_86x119.indd

Přípravek lze v případě potřeby kombinovat i s listovými hnojivy (Wuxal Super, Actiflow Mn 500, Cerefol Flow, Fertigofol Ultra, Fixa Mg) a insekticidy (Alfametrin ME, Scatto).