17.8.2018

Mertil – komplexní podzimní herbicidní ochrana obilnin

V posledních letech si značnou oblibu získalo podzimní komplexní ošetření proti plevelům, a to jak jednoděložným, tak i dvouděložným. Agronomové na mnoha místech republiky zároveň musí řešit problematiku rezistence chundelky metlice na sulfonylmočoviny. A v několika specifických regionech k tomu navíc přistupuje otázka … Pokračovat

26.6.2018

Retengo Plus pro zdravé porosty kukuřice

Před pracovníky ochrany rostlin stojí nová výzva, a to fungicidní ochrana porostů kukuřice. Když se před několika málo lety začalo s fungicidní ochranou cukrové řepy, nikdo nevěřil tomu, že se její houbové choroby stanou závažným redukčním činitelem listové plochy a tím … Pokračovat

29.3.2018

Kezuro – nový herbicid proti tetluše kozí pysk byl zaregistrován

Před několika málo dny byl zaregistrován nový dvousložkový herbicid Kezuro obsahující 71 g/l chinmeraku a 571 g/l metamitronu. Obě účinné látky s převažujícím „půdním“ účinkem jsou zemědělské veřejnosti velmi dobře známé, ale ve vzájemném ready-mixu jsou na trhu jen krátkou dobu.